Předškolní a mimoškolní pedagogika

Sociální činnost

Praktická zkouška z odborných předmětů (Obhajoba maturitní práce)

Různé

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky

 • pondělí 1.6. 2020 
 • úterý 2.6.2020

Společné zahájení ústních maturit:   úterý 9.6.2020 v 7,30

Obhajoba maturitní práce:  úterý 9.6.2020

Ústní maturitní zkoušky:   středa 10.6.2020 - pátek 12.6.2020

Jednotná maturitní zkouška z Pedagogiky a Psychologie pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika:  pondělí 15.6.2020

Ústní zkoušky:

 
Povinná či nepovinná zkouška z matematiky se koná pouze formou didaktického testu. 
Komplexní zkouška se skládá ze 3 dílčích zkoušek:    didaktického testu + písemné práce + ústní zkoušky.
 
Důvodem této komplexnosti je potřeba obsáhnout všechny klíčové součásti jazykových dovedností maturanta; vyhnout se riziku, že absence některé dovednostní složky při hodnocení následně povede ke snižování jejího významu při výuce.  
Dílčí zkouška konaná formou ústní zkoušky se koná společně se zkouškami profilové části maturitní zkoušky před zkušební maturitní komisí.
 
 
 • Angličitina pro 4.r. -  úterý 15:00 – 15:50
 • Angličitna pro 1.r. -  pondělí 13:25 – 14:10
 • Angličitna pro 2.r. - středa 14:15 -15:00 
 • Čeština pro 4. r.  - čtvrtek 14:15 -15:00 
 • Katecheze Dobrého pastýře - středa 15:30 - 16:30
 • Korejský jazyk -  individuálně skype 
 • Matematika pro 1.r. -  středa 15:00 – 15:50 
 • Matematika pro 2.r. - čtvrtek 15:05 – 16:50 
 • Matematika pro 3.r.  - čtvrtek 15:05 – 16:50 
 • Plavání  - úterý 14:3o -16:oo 
 • Pohybové hry  - úterý 19:3o – 21:00 
 • Šití  - středa 15:00 – 16:00 
 • Ruční práce -  čtvrtek 15:00 – 16:00 
 • Schola - středa 19:00 – 20:00 
 • Violoncello -  externí lektor
 • Znakový jazyk - pokročilí  -  úterý 16:15 – 17:00 
 • Znakový jazyk - začátečníci  - úterý 15:15 – 16:00 
 Putovn na Modrou 7
 Přihláška do zájmového kroužku.  Vnitřní řád Střediska volného času.