V průběhu studia absolvují žáci denního studia cca 550 hodin učební a odborné pedagogické praxe.  

1. Odborná pedagogická praxe je realizována zpravidla v místě trvalého bydliště v mateřských škola a školních družinách.  V případě realizace programu ERASMUS+ vykonávají žáci 2týdenní odbornou pedagogickou praxi v zahraniční. Jeden týden je realizován na letní táborové či volnočasové aktivitě. Žáci si mohou zvolit buď vlastní výběr tábora nebo se zapojí do školou organizovaného příměstského tábora.  

  Rozvržení odborné pedagogické praxe:
1. ročník     2 týdny 
2. ročník  3 týdny (z toho 1 týden v době letních prázdnin) 
3. ročník 4 týdny
4. ročník 3 týdny 

Návratky na pedagogické praxe:

 

2. Učební praxe je realizována ve 3. a 4.ročníku jednou za 14 dní vykonávají žáci učební praxe v mateřských školách, školních družínách a dětském domvě v Bojkovicích, Pitíně, Komni, Šumicích, Záhorovicích, Nezdenicích a Uherském Brodě. 

3. Formuláře 

Rozvrh konzultací na školní rok 2023 / 2024

Odborná praxe dálkové studium ve šk.r. 2023/2024:

  • 1. ročník   20.11.2023 - 24.11.2023   a  25.3.2024 - 29.3.2024
  • 2. ročník   15.1.2024 - 19.1.2024 (realizace praktické maturitní zkoušky).

Rozvrh konuzltací na školní rok 2022 / 2023

Klasifikační řád dálkového studia

Pravidla pro uznání předmětů

Žádost o uznání zkoušek - formulář

1. ročník_DÁLKOVÉ studium_Návratka na odborné pedagogické praxe

2. ročník_DÁLKOVÉ studium_Návratka na odborné pedagogické praxe

studijní záležitosti  Markéta Ridošková  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   737 524 116 
praxe PaedDr. Ladislava Kolouchová    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   602 777 016   
omluvenky (doklady pouze @)   Mgr. Jindřiška Beránková  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   731 625 935 

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé, povinně volitelné zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. Všechny zkoušky společné části se konají pouze formou didaktického testu.  Písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka jsou součástí profilové části maturitní zkoušky.

Kromě 2 povinných zkoušek se žák může dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám společné části. Nelze se však přihlásit k nepovinné zkoušce ze stejného zkušebního předmětu, z jakého žák koná povinnou zkoušku.

Zkoušky společné části se v jarním zkušebním období tradičně konají v prvním květnovém týdnu (2.–5. května 2023), v podzimním zkušebním období pak v prvním zářijovém týdnu (1.–10. září 2023). Podrobný rozvrh zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 15. ledna 2023, resp. do 15. srpna 2023. 

Profilová část se skládá z povinných zkoušek z českého jazyka a literatury; cizího jazyka, pokud si žák zvolil cizí jazyk ve společné části; dvou povinných ústních zkoušek; praktické maturitních zkoušek

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka - Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.  Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení příslušné zkoušky, hodnocení ústní zkoušky pak tvoří zbývajících 60 %. Podrobná kritéria hodnocení navrhuje ředitel školy a schvaluje zkušební maturitní komise.

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem - Žáci si mohou výsledek 1 povinné profilové zkoušky z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem), tuto možnost však musí povolit ředitel školy. Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy. Pro jarní zkušební období ve školním roce 2022/2023 je možné podat písemnou žádost o nahrazení zkoušky ředitelce školy nejpozději do 31. března 2023. Pro nahrazení zkoušky v rámci podzimního zkušebního období je stanoven termín 30. června 2023.

Tématické okruhy ústních profilových zkoušek pro DENNÍ i DÁLKOVÉ studium:

Maturitní harmonogram

  Žáci DENNÍ formy studia  Žáci DÁLKOVÉ formy studia 
15.10.2022     Losování témat praktické maturitní zkoušky.
17.10.2022   Losování témat praktické maturitní zkoušky  
22.10.2022   Žák nahlásí koordinátorovi praktické maturitní zkoušky – MgA. Kláře Suché, kterou didaktiku si zvolil jako hlavní pro praktickou maturitní zkoušku.
31.10. 2022 Žák nahlásí koordinátorovi praktické maturitní zkoušky – MgA. Kláře Suché, kterou didaktiku si zvolil jako hlavní pro praktickou maturitní zkoušku.  
do 1. 12. 2022  Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období. 
do 12.12.2022 1. konzultace s vyučujícím hlavní zvolené didaktiky praktické maturitní zkoušky
16.1. - 20.1.2023                                                    Odborná praxe v mateřské škole. Praktické ověřování teoretické přípravy na praktickou maturitní zkoušku.
 do 31.1.2023 2. konzultace s vyučujícím hlavní zvolené didaktiky praktické maturitní zkoušky.
3. konzultace dle potřeby žáka. 
20.2. - 24.2.2023                             Odborná praxe v mateřské škole. Praktické ověřování teoretické přípravy na praktickou maturitní zkoušku.  
do 16.3. 2023 Žák odevzdá vypracovanou přípravu na praktickou maturitní zkoušku koordinátorovi – MgA. Kláře Suché  
18.3.2023   Žák odevzdá vypracovanou přípravu na praktickou maturitní zkoušku Mgr. Silvii Krahulcové
31.3. 2023 Žák odevzdá podle kritérií sestavený výběr 20 literárních děl ze školního seznamu literárních děl a odevzdá Mgr. Kristýně Kavkové vlastní seznam.  
3.4.2023 Profilová písemná MZk – Písemná práce ČJ  
4.4.2023 Profilová písemná MZk – Písemná práce Aj  
2.5. – 5.5. 2023 Společná část maturitní zkoušky - DT ČJ/ AJ / M  
9.5. – 12.5.2023 Praktické maturitní zkoušky - denní studium  
16.5. – 19.5.2023 Profilové ústní maturitní zkoušky – denní studium  
22.5. – 23.5.2023   Praktické maturitní zkoušky – dálkové studium
24.5. – 26.5.2023   Profilové ústní maturitní zkoušky – dálkové studium