loading...
Kritéria přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení
Kritéria přijímacího řízení
pro školní rok 2024 / 2025
 • 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika;   2-leté zkrácené pomaturitní studium
 • ke stažení:  Kritéria přijímacího řízení pro šk. r. 2024 / 2025 
 • Přihlášku bude možné podat elektronicky v termínu 1.2.2024 - 20.2.2024 v novém systému https://www.dipsy.cz/ 
 • K přihlášce je třeba doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a potvrzení o zdravotní způsobilosti.
 • Přijímací zkouška se skládá ze 3 částí:
  • Ověřování hudebních předpokladů uchazeče - viz ukázkový list
  • Ověřování výtvarných předpokladů uchazeče - ukázka zadání   Splnění kresebného úkolu podle zadání. Výtvarné pomůcky budou zapůjčeny školou.
  • Ověřování řečových předpokladů uchazeče
 • Uchazeč o studium musí prokázat dobrou zdravotní způsobilost (posudek lékaře). Nesmí mít omezení vylučující zdravotní způsobilost pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb. (prognosticky závažné poruchy mechanismu imunity, závažné duševní nemoci a poruchy chování). Rozhodující je vyjádření lékaře doložené na přihlášce ke studiu. Na přihlášce ke studiu musí být uvedena formulace: Způsobilý/á ke studiu oboru 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika. 
 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 žáků

Informace ke studiu:    Mgr. Jindřiška Beránková, 731 625 935;  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
Výsledky přijímacího řízení

DÁLKOVÉ 2-leté zkrácené pomaturitní studium

 • Výsledková listina - dálkové studium
 • V průběhu května budeme rozesílat smlouvy o studiu. Součástí bude i harmonogram šk. r. 2024/2025.  
 • Předběžné termíny konzultací
 • Sovusilé praxe 1.ročník  18.11. - 23.11.2024  a  24.3. - 28.3.2025
 • Pokud jste se rozdhodli, že ke studiu nenastoupíte, prosíme o včasnou informaci. Bude tam mít možnost postoupit vaše místo uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu nedostatečné kapacity.

Dotazy směřujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   /  731 625 935  / Mgr. Jindřiška Beránková