Obědy jsou zajištěny v jídelně Základní školy T. G. M. v Bojkovicích.