Obědy jsou zajištěny v jídelně Základní školy T. G. M. v Bojkovicích.

 Cena oběda = 36 + 18 = 54,- Kč  se skládá ze 2 složek:

1. cena potravin = hradí žák přímo ZŠ TGM Bojkovice:

  • CENA OBĚDA PRO ŽÁKA  36 Kč
  • CENA OBĚDA DO BOXU (krabičky)       44 Kč
  • CENA OBĚDA – DIETA PRO ŽÁKA 44 Kč
  • CENA OBĚDA – DIETA DO MENU BOXU 49 Kč

2. věcné režijní náklady = 18 Kč / oběd  - hradí se prostřednictvím CSŠ pedagogické a sociální Bojkovice