loading...
  Kritéria přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení
Formuláře ke stažení
Kritéria přijímacího řízení
OBSAH  PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA                                                              
 • písemný test ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura (dále jen ČJL) 
 • písemný test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace (dále jen MAT)
 
ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
 • hudební předpoklady:  hlasové předpoklady; sluchové předpoklady; rytmické předpoklady; znalost not v houslovém a basovém klíči. Pro přijetí ke studiu není nutná dovednost hry na hudební nástroj.
 • výtvarné předpoklady
 • řečové předpoklady
 
BONUSOVÉ ČÁSTI
 • aktivity (aktivní zapojení v zájmových kroužcích, diplomy aj.)
 • hra na hudební nástroj (klavír, kytara, housle aj.) - není nutná k přijetí ke studiu
 

ke stažení:  Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Srdečně vás zveme na Dny otevřených dveří a přijímací zkoušky nanečisto z hudebních, výtvarných a řečových předpokladů ke studiu.

 • Vyzkoušíte si školní část přijímacích zkoušek z hudebních, výtvarných a řečových předpokladů.
 • Budete mít možnost prohlédnout si školu a domov mládeže.
 • Rádi zodpovíme vaše dotazy ohledně přijímacího řízení, studia a uplatnění absolventů. 
 • Školu je možné navštívit bez předchozího přihlášení, přesto budeme rádi, pokud se předem zaregistujete. Registrace nám pomůže zajisti hladký průběh Dnů otevřených dveří.
 • Registrační formulář

Více informací:   

 • PaedDr. Ladislava Kolouchová
 • +420 602 777 016
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky hodnocení přijímacího řízení - pro šk.r. 2023/2024

PŘIJATÍ uchazeči

 • Rozhodnutí o přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu pod přiděleným evidenčním číslem na webu školy www.cirkevka-bojkovice.cz a ve škole na veřejně přístupném místě.
 • V souladu s § 60g školského zákona potvrdí přijatý uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v Církevní střední škole pedagogické a sociální Bojkovice odevzdáním zápisového lístku ředitelce Církevní střední školy pedagogické a sociální Bojkovice, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (tj. od data zveřejnění seznamu na webu školy).
 • Zápisový lístek podepsaný žákem i zákonným zástupcem je možné poslat poštou nebo odevzdat osobně v kanceláři školy (denně 8.00 - 11.00 a 11:30 -15.00) nebo v jiném čase po předchozí telefonické domluvě na tel 731 625 935 (ředitelka školy). Neodevzdáním zápisového lístku v řádném termínu se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka výše uvedené školy. Nezletilého uchazeče zastupuje zákonný zástupce v rozsahu, v jakém nemá nezletilý procesní způsobilost.


NEPŘIJATÍ uchazeči z kapacitních důvodů (splnili kritéria přijímacího řízení)

 • Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou do vlastních rukou zákonnému zástupci.
 • V případě nepřijetí z kapacitních důvodů a zájmu o studium na naší škole doporučujeme podat do 3 dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí ODVOLÁNÍ.   Na uvolněná místa přijatých uchazečů, kteří neodevzdali zápisový lístek v řádném termínu, a tímto se vzdali práva být přijati za žáka školy, budou autoremedurou postupně přijímáni v pořadí stanoveném výsledkovou listinou uchazeči, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů a kteří podali v zákonné lhůtě odvolání. Uchazeči mohou tento proces sledovat na webových stránkách školy, kde se budou postupně zveřejňovat čísla uchazečů přijatých autoremedurou. Od okamžiku zveřejnění má nově přijatý uchazeč možnost odevzdat zápisový lístek ředitelce školy do 10 pracovních dnů. Pokud již zápisový lístek uplatnil na jiné škole a následně bude přijat autoremedurou na naši školu, může si vyzvednout zápisový lístek zpět a uplatnit ho u nás. Po naplnění počtu přijímaných uchazečů procesem autoremedury zveřejní škola tuto informaci na webu.
 • Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí. Zbylá odvolání budou následně předána k vyřízení Krajskému úřadu Zlínského kraje.

NEPŘIJATÍ uchazeči, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení

 • Rozhodnutí o nepřijetí s poučením o odvolání bude zasláno poštou do vlastních rukou zákonnému zástupci. Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí. Odvolání budou předána k vyřízení Krajskému úřadu Zlínského kraje.
Formuláře ke stažení