loading...
  Kritéria přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení
Formuláře ke stažení
Kritéria přijímacího řízení
OBSAH  PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA                                                              
 • písemný test ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura (dále jen ČJL) 
 • písemný test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace (dále jen MAT)
 
ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
 • hudební předpoklady:  hlasové předpoklady; sluchové předpoklady; rytmické předpoklady; znalost not v houslovém a basovém klíči. Pro přijetí ke studiu není nutná dovednost hry na hudební nástroj.
 • výtvarné předpoklady
 • řečové předpoklady
 
PROSPĚCH ze ZŠ
 • za 1. pololetí 9. třídy ZŠ
 
BONUSOVÉ ČÁSTI
 • aktivity (aktvní zapojení v zájmových kroužcích, diplomy aj.)
 • hra na hudební nástroj (klavír, kytara, housle aj.) - není nutná k přijetí ke studiu
 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

                                 

Zájemce o studium zveme na Dny otevřených dveří, které jsou zpravidla spojené s přijímacími zkouškami nanečisto z hudebních, výtvarných a řečových předpokladů ke studiu.

 

 Vaše otázky rádi zodpovíme:

 • PaedDr. Ladislava Kolouchová  
 • +420 602 777 016 
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                                                                                                                                                                                        
 
Výsledky přijímacího řízení

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021 / 2022

Neoficiální výsledky přijímacích zkoušek pro obor 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní forma).
Oficiální výsledky budou zveřejněny po realizaci zkoušek v náhradním termínu, které proběhnou ve dnech 2. a 3. června 2021.

Výsledková listina - obor 75-31-M/01  Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní forma) - po autoremeduře a náhradním termínu 14. června 2021

Výsledková listina - obor 75-31-M/01  Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní forma)

Přijatí uchazeči

 • V případě přijetí je nutné do 10 pracovních dnů od 20. května 2021, tj. do 3. června 2021, odevzdat zápisový lístek. Pokud tak neučiníte ve stanovené lhůtě, ztrácíte právo být přijat.
 • Prosíme přijaté uchazeče, kteří nemají zájem využít možnosti studovat na naší škole, zda mohou tuto skutečnost, s ohledem na ostatní uchazeče, nahlásit PaedDr. Ladislavě Kolouchové na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na tel. 602 777 016.  Volná místa můžeme nabídnou uchazečům, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a umístili se na 29. a dalším místě.
 • Uchazeči, kteří odevzdají v zákonné lhůtě zápisový lístek si mohou zaslat přihlášku k ubytování na domově mládeže.
 • V souladu s § 36 odst. 3 a § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, stanovuje ředitelka školy pondělí 24. května 2021 od 9:00 hod. do 11:30 hod. jako den, kdy je možno nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady řízení s možností vyjádřit se ke spisu.
Nepřijatí uchazeči, kteří splnili kritéria pijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů:
 • Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí. Po jeho obdržení mohou zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci do 3 pracovních dnů od doručení podat odvolání. Nové rozhodnutí může být vydáno uchazeči, který splnil kritéria přijímacího řízení a pouze v případě, že to povoluje kapacita oboru.
 • Vzhledem k tomu, že ne všichni přijatí žáci odevzdají zápisový lístek, lze předpokládat, že se tímto uvolní místo pro nepřijaté uchazeče.
 • Vzor Odvolání - formulář bude také zaslán poštou spolu s rozhodnutím o nepřijetí.  Odvolání se podává ředitelce školy na adresu školy (Mgr. Jindřiška Beránková,  Husova 537, 687 71 Bojkovice)
 • Nové rozhodnutí může být vydáno uchazeči, který splnil kritéria přijímacího řízení a pouze v případě, že to povoluje kapacita oboru.

      
Formuláře ke stažení