loading...
  Kritéria přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení
Formuláře ke stažení
Kritéria přijímacího řízení
OBSAH  PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA                                                              
 • písemný test ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura (dále jen ČJL) 
 • písemný test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace (dále jen MAT)
62%
ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
 • hudební předpoklady:  hlasové předpoklady; sluchové předpoklady; rytmické předpoklady; znalost not v houslovém klíči. Pro přijetí ke studiu není nutná dovednost hry na hudební nástroj.
 • výtvarné předpoklady
 • řečové předpoklady
27%
PROSPĚCH ze ZŠ
 • 2. pololetí 8. třídy ZŠ a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
 6%
BONUSOVÉ ČÁSTI
 • aktivity (aktvní zapojení v zájmových kroužcích, diplomy aj.)
 • hra na hudební nástroj (klavír, kytara, housle aj.) - není nutná k přijetí ke studiu
5%

Zájemce o studium zveme na Dny otevřených dveří, které jsou zpravidla spojené s přijímacími zkouškami nanečisto z hudebních, výtvarných a řečových předpokladů ke studiu.

 

 Vaše otázky rádi zodpovíme:

 • PaedDr. Ladislava Kolouchová  
 • +420 602 777 016 
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                                                                                                                                                                                        
 
Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 29.4.2020

Výsledky 1.kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2020 / 2021

   

Přijatí uchazeči:

 • „Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledku přijímacího řízení.“
 • Pokud se rozhodnete pro studium na naší škole, odevzdejte prosím do 10 pracovních dnů – tj. do 14. 5. 2020 zápisový lístek. Je možné zaslat ho doporučeně poštou nebo odevzdat v kanceláři školy v pracovní dny od 8 do 15 hod. Po předchozí tel. domluvě na tel. 731 625 935 je možné odevzdat zápisový lístek i osobně do 17 hod.
 • Zájemci o ubytování v domově mládeže prosíme o zaslání vyplněné přihlášky k ubytování na domově mládeže a ke stravování ve školní jídelně-výdejně (snídaně a večeře). Vyplněné a podepsané přihlášky zašlete ředitelce školy. Přihláška ke stravování (obědy) v ZŠ TGM Bojkovice se podává až v srpnu.
 • V červnu 2020 se bude konat informativní schůzka pro žáky a jejich zákonné zástupce, kde sdělíme bližší informace o průběhu studia, učebních pomůckách, předáme rozhodnutí o přijetí na domov mládeže apod.  Konkrétní termín (den a čas) vám sdělíme po 14. 5. 2020.
   
     
Nepřijatí uchazeči, kteří SPLNILI kritéria přijímacího řízení:
V případě zájmu o studium na naší škole doporučujeme podat ODVOLÁNÍ (viz formulář ke stažení pod textem). „ Odvolání uchazeče proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne oznámení výsledku přijímacího řízení, u nepřijatých uchazečů do tří pracovních dnů ode dne doručení výsledku přijímacího řízení.“ Odvolání se podává ředitelce Církevní střední školy pedagogické a sociální Bojkovice.
   

Odvolání:

   
Formuláře ke stažení