Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé, povinně volitelné zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. Všechny zkoušky společné části se konají pouze formou didaktického testu.  Písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka jsou součástí profilové části maturitní zkoušky.

Kromě 2 povinných zkoušek se žák může dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám společné části. Nelze se však přihlásit k nepovinné zkoušce ze stejného zkušebního předmětu, z jakého žák koná povinnou zkoušku.

Zkoušky společné části se v jarním zkušebním období tradičně konají v prvním květnovém týdnu (2.–5. května 2023), v podzimním zkušebním období pak v prvním zářijovém týdnu (1.–10. září 2023). Podrobný rozvrh zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 15. ledna 2023, resp. do 15. srpna 2023.