Maturitní harmonogram

  Žáci DENNÍ formy studia  Žáci DÁLKOVÉ formy studia 
15.10.2022     Losování témat praktické maturitní zkoušky.
17.10.2022   Losování témat praktické maturitní zkoušky  
22.10.2022   Žák nahlásí koordinátorovi praktické maturitní zkoušky – MgA. Kláře Suché, kterou didaktiku si zvolil jako hlavní pro praktickou maturitní zkoušku.
31.10. 2022 Žák nahlásí koordinátorovi praktické maturitní zkoušky – MgA. Kláře Suché, kterou didaktiku si zvolil jako hlavní pro praktickou maturitní zkoušku.  
do 1. 12. 2022  Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období. 
do 12.12.2022 1. konzultace s vyučujícím hlavní zvolené didaktiky praktické maturitní zkoušky
16.1. - 20.1.2023                                                    Odborná praxe v mateřské škole. Praktické ověřování teoretické přípravy na praktickou maturitní zkoušku.
 do 31.1.2023 2. konzultace s vyučujícím hlavní zvolené didaktiky praktické maturitní zkoušky.
3. konzultace dle potřeby žáka. 
20.2. - 24.2.2023                             Odborná praxe v mateřské škole. Praktické ověřování teoretické přípravy na praktickou maturitní zkoušku.  
do 16.3. 2023 Žák odevzdá vypracovanou přípravu na praktickou maturitní zkoušku koordinátorovi – MgA. Kláře Suché  
18.3.2023   Žák odevzdá vypracovanou přípravu na praktickou maturitní zkoušku Mgr. Silvii Krahulcové
31.3. 2023 Žák odevzdá podle kritérií sestavený výběr 20 literárních děl ze školního seznamu literárních děl a odevzdá Mgr. Kristýně Kavkové vlastní seznam.  
3.4.2023 Profilová písemná MZk – Písemná práce ČJ  
4.4.2023 Profilová písemná MZk – Písemná práce Aj  
2.5. – 5.5. 2023 Společná část maturitní zkoušky - DT ČJ/ AJ / M  
9.5. – 12.5.2023 Praktické maturitní zkoušky - denní studium  
16.5. – 19.5.2023 Profilové ústní maturitní zkoušky – denní studium  
22.5. – 23.5.2023   Praktické maturitní zkoušky – dálkové studium
24.5. – 26.5.2023   Profilové ústní maturitní zkoušky – dálkové studium