loading...
Maturitní zkouška
Termíny
Společná část maturitní zkoušky
Profilová část maturitní zkoušky
Maturitní zkouška
 • Maturitní zkouška se řídí platnou legislativou, tj. Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a maturitní vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel. 
 • Veškeré informace ohledně maturitní zkoušky včetně výše jmenovaných předpisů najdete na https://maturita.cermat.cz/. 
 • Maturitní zkoušku může konat pouze žák, který úspěšně  ukončil poslední ročník oboru vzdělání s maturitní zkouškou. 
 • Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní) a profilové (školní).

PMP_Stanovení povinných maturitních zkoušek profilové části

SČ_Stanovení povinných maturitních zkoušek profilové části

Termíny

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky:

Společné zahájení ústních maturit:   

Obhajoba maturitní práce:  

Ústní maturitní zkoušky:   

 

Společná část maturitní zkoušky

Ústní zkoušky:

 • Anglický jazyk - maturitní témata
 • Český jazyk - školní seznam literárních děl
  • Do 31. března 2021 odevzdá maturant Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL. (obsahuje 20 literárních děl).
 
Povinná či nepovinná zkouška z matematiky se koná pouze formou didaktického testu. 
Komplexní zkouška se skládá ze 3 dílčích zkoušek:    didaktického testu + písemné práce + ústní zkoušky.
 
Důvodem této komplexnosti je potřeba obsáhnout všechny klíčové součásti jazykových dovedností maturanta; vyhnout se riziku, že absence některé dovednostní složky při hodnocení následně povede ke snižování jejího významu při výuce.  
Dílčí zkouška konaná formou ústní zkoušky se koná společně se zkouškami profilové části maturitní zkoušky před zkušební maturitní komisí.
 
Profilová část maturitní zkoušky

Předškolní a mimoškolní pedagogika

 • Pedagogika a psychologie
 • Metodiky VV, HV, LDV, TV

Sociální činnost

 • Psychologie a speciální pedagogika
 • Sociální péče

Praktická zkouška z odborných předmětů (Obhajoba maturitní práce)

Různé

 • Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky
 • Klavír k maturitní zkoušce (Metodika HV): Seznam písní / Základní stylizace doprovodu / Stylizace doprovodu / Lidové písně I. / Lidové písně II. / Lidové písně III