V průběhu studia absolvují žáci denního studia cca 550 hodin učební a odborné pedagogické praxe.  

1. Odborná pedagogická praxe je realizována zpravidla v místě trvalého bydliště v mateřských škola a školních družinách.  V případě realizace programu ERASMUS+ vykonávají žáci 2týdenní odbornou pedagogickou praxi v zahraniční. Jeden týden je realizován na letní táborové či volnočasové aktivitě. Žáci si mohou zvolit buď vlastní výběr tábora nebo se zapojí do školou organizovaného příměstského tábora.  

  Rozvržení odborné pedagogické praxe:
1. ročník     2 týdny 
2. ročník  3 týdny (z toho 1 týden v době letních prázdnin) 
3. ročník 4 týdny
4. ročník 3 týdny 

Návratky na pedagogické praxe:

 

2. Učební praxe je realizována ve 3. a 4.ročníku jednou za 14 dní vykonávají žáci učební praxe v mateřských školách, školních družínách a dětském domvě v Bojkovicích, Pitíně, Komni, Šumicích, Záhorovicích, Nezdenicích a Uherském Brodě. 

3. Formuláře