Časté dotazy uchazečů a zákonných zástupců uchazečů


► Po úspěšném ukončení studia maturitní zkouškou, kde může žák pracovat?
Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika připravuje žáky na práci učitelky / učitele mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního a mladšího školního věku. Absolventi mohou rovněž pracovat také jako vychovatelé nebo pedagogové volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech.
 
► Platí se na vaší škole školné?
Školné se na denním studium neplatí.  Zpoplatněno je pouze dálkové studium.
 
► Je podmínkou pro přijetí na vaši školu, aby žák byl věřící?
Naše škola je otevřena pro všechny. Opravdu nezjišťujeme, zda je žák věřící nebo nevěřící.
 
► Kolik žáků přijímáte do 1. ročníku?
Do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 přijímáme 28 uchazečů.
 
► Musí umět žák při přijímacím řízení hrát na hudební nástroj?
Ne nemusí. Hra na hudební nástroj (klavír, kytara, housle aj.) není nutná k přijetí ke studiu.
 
► Může si žák vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto (z hudebních, výtvarných, řečových předpokladů) i vícekrát?
Žák/yně si mohou vyzkoušet přijímačky i vícekrát, ale doporučujeme rozestup mezi přijímačkami nanečisto, aby se žák/yně mohl/a dostatečně na předpoklady připravit.
 
► Má škola vlastní domov mládeže? Je umístěn blízko školy?
Ano, škola má vlastní domov mládeže, který se nachází v areálu školy. Cca 2 min. od školy. Ubytování je možné jak pro děvčata tak pro chlapce.
 
► Kolik stojí měsíčně pobyt na domově mládeže?
Cena pobytu žáka na domově mládeže je 900,- Kč, (zvýšení ceny závisí na ceně energií).
 
► Je zajištěno stravování ve škole?
Snídaně a večeře mají žáci na domově mládeže. Oběd je pro žáky zajištěn na ZŠ TGM Bojkovice (hned naproti naší školy). Přímo ve škole je bufet, kde si žáci mohou zakoupit občerstvení.
Snídaně 28,-Kč.
Oběd 45,- Kč.
Večeře 26,- Kč.
(zvýšení ceny závisí na cenách potravin)
 
► Jak dlouhou dobu trvají vycházky žáků na domově mládeže?
Po skončení vyučování do 17.00h. U vycházek po 17.00 hod. je nutná domluva zákonných zástupců s vychovatelkou domova mládeže.
 
► Nabízí škola kroužky pro žáky? Platí se za kroužky?
Ano, škola nabízí pro žáky velké množství kroužků (nabídku najdete na https://www.cirkevka-bojkovice.cz/index.php/cs/nasi-zaci-a-rodice/zajmove-krouzky.html)
Kroužky jsou zdarma.
 
► Je možné si materiály do výuky kopírovat ve škole?
Ano, ve škole mají žáci k dispozici dvě kopírky. Žáci ubytovaní na domově mládeže mají k dispozici tiskárnu přímo na domově mládeže.
 
► Kdy začínají žákům praxe?
Odborné (souvislé) praxe začínají žákům na konci druhého ročníku.
Jeden týden v mateřské škole a druhý týden ve školní družině.
Průběžné (učební) praxe začínají ve 3. ročníku a pokračují ve 4. ročníku, 1x za 14 dnů v úterý. Za celou dobu studia absolvují žáci 10 týdnů odborných (souvislých) praxí. Celkem žáci absolvují více než 550 hodin praxe za celé období studia.
 
► Z čeho se skládá maturitní zkouška?
Ze společné části – český jazyk a anglický jazyk / matematika.
Z profilové části: - pedagogika a psychologie, metodik výtvarné výchovy, hudební výchovy, dramatické výchovy a tělesné výchovy.
Z obhajoby maturitní práce.