Pozvánka Pohybové hry s hudbou

Fotografie z jednotlivých akcí školy si můžete prohlédnout na:  https://www.zonerama.com/cirkevka-bojkovice/1062366

Podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z organizačních důvodů 27. září 2021 ředitelské volno.

Mgr. Jindřiška Beránková