Rada školské právnické osoby

  • ICLic. Mgr. Hana Kubíková
  • Ing. Ludmila Chládková
  • Mgr. Jana Valentová

Školská rada

  • Mgr. Dagmar Špalková – člen jmenovaný zřizovatelem školy
  • Mgr. Roman Švehlík – člen zvolený pedagogickým sborem
  • Marek Duda – člen zvolený zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků
  • Školská rada je ustanovena ke dni 1. listopadu 2022 a její funkční období trvá do 1. listopadu 2025.