Ig Den řemesel

Harmonogram 1. pololetí 2023/24 obsahuje 2 aktualizace:

30.10.2023 - 10.11.2023

5.11. – 16.11.2023 (17.11.)

Odborná praxe denní studium 3. ročník

Odborná praxe denní studium 4. ročník  (vč. stáže ERASMUS+)

23. 11. 2023

Pedagogická rada od 13:30 a Třídní schůzky od 15:30

Podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z organizačních důvodů 29. září 2023 ředitelské volno.

Mgr. Jindřiška Beránková