V souvislosti s vyhláškou č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a metodikou k vyhlášce č. 211/2020 Sb., které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 27. 4. 2020 jsou stanovena Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání.

Pravidla pro hodnocení zahrnují zkoušky z maturitních a profilových předmětů. 

1. ročník - Termíny zkoušek + Pravidla pro hodnocení.

2. ročník - Termíny zkoušek + Pravidla pro hodnocení.

3. ročník - Termíny zkoušek + Pravidla pro hodnocení.

 

Podle Harmonogramu uvolňování opatření ve školství je možné, aby žáci 4. ročníku nastoupili od 11.5.do školy a připravili se na maturitní zkoušky.

Bližší informace jsou uvedeny na  http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

Maturanti se budou učit dle rozvrhu, který je již nyní připraven: https://cirkevka-bojkovice.cz/index.php/cs/nasi-zaci-a-rodice/rozvrh.html

MŠMT připravilo metodiku k přítomnosti žáků ve škole:

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga na tiskové konferenci zveřejnil informaci, ve kterých termínech se letos uskuteční maturitní a závěrečné zkoušky, ale stejně tak jednotná přijímací zkouška na střední školy.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-zverejnil-terminy-maturit-zaverecnych-a

Z důvodu naplnění kapacity Příměstského tábora jsme přihlašování ukončili.

Děkujeme za pochopení.   Kliknutím posloucháte zvýrazněný text Z důvodu naplnění kapacity Příměstského tábora jsme přihlašování ukončili. Děkujeme za pochopení. Ikona přehraje článek