1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021 / 2022

Neoficiální výsledky přijímacích zkoušek pro obor 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní forma).
Oficiální výsledky budou zveřejněny po realizaci zkoušek v náhradním termínu, které proběhnou ve dnech 2. a 3. června 2021.

Výsledková listina - obor 75-31-M/01  Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní forma)

Přijatí uchazeči

 • V případě přijetí je nutné do 10 pracovních dnů od 20. května 2021, tj. do 3. června 2021, odevzdat zápisový lístek. Pokud tak neučiníte ve stanovené lhůtě, ztrácíte právo být přijat.
 • Prosíme přijaté uchazeče, kteří nemají zájem využít možnosti studovat na naší škole, zda mohou tuto skutečnost, s ohledem na ostatní uchazeče, nahlásit PaedDr. Ladislavě Kolouchové na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na tel. 602 777 016. 
 • Volná místa můžeme nabídnou uchazečům, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a umístili se na 31. a dalším místě.
 • Uchazeči, kteří odevzdají v zákonné lhůtě zápisový lístek si mohou zaslat přihlášku k ubytování na domově mládeže.
 • V souladu s § 36 odst. 3 a § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, stanovuje ředitelka školy pondělí 24. května 2021 od 9:00 hod. do 11:30 hod. jako den, kdy je možno nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady řízení s možností vyjádřit se ke spisu.

Nepřijatí uchazeči, kteří splnili kritéria pijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů:

 • Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí. Po jeho obdržení mohou zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci do 3 pracovních dnů od doručení podat odvolání.
 • Nové rozhodnutí o přijetí může být vydáno uchazeči, který splnil kritéria přijímacího řízení a pouze v případě, že to povoluje kapacita oboru. 
 • Vzhledem k tomu, že ne všichni přijatí žáci odevzdají zápisový lístek, lze předpokládat, že se tímto uvolní místo pro nepřijaté uchazeče. 
 • Vzor Odvolání - formulář bude také zaslán poštou spolu s rozhodnutím o nepřijetí. 
 • Odvolání se podává ředitelce školy na adresu školy (Mgr. Jindřiška Beránková,  Husova 537, 687 71 Bojkovice).
 • Nové rozhodnutí může být vydáno uchazeči, který splnil kritéria přijímacího řízení a pouze v případě, že to povoluje kapacita oboru.

V červnu se budou konat tradiční ročníkové zkoušky, které jsou zaměřené na maturitní předměty. 

Harmonogram ročníkových zkoušek je k dispozici ke stažení zde.

Obahajoby maturtních prací se budou konat ve středu 19. května 2021 a ve čtvrtek 20. května 2021- viz Harmongram obhajob 

Didaktické testy společné části se budou konat v pondělí 24. května 2021 a v úterý 25. května 2021 - viz Maturitní kalendář Cermatu

Ústní maturitní zkoušky se budou konat v úterý 1. června 2021 a ve středu 2. června 2021 - viz Harmonogram maturitních zkoušek 

Výsledky žáků didaktických testů budou zpřístupněny řediteli školy nejpozději do 7. června 2021.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se uskuteční ve středu 16. června 2021.

 

Mimořádný termín společné části

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je v rámci jarního zkušebního období stanoven mimořádný termín konání didaktických testů společné části, a to na dny od středy 7. července 2021 do pátku 9. července 2021. Zkoušky se uskuteční na vybraných spádových školách. Výsledky žáků budou zpřístupněny řediteli školy 19. července 2021.

Mimořádný termín bude určen pro všechny maturanty, kteří v řádném termínu u didaktických testů neuspějí (u povinných zkoušek) nebo se z konání didaktických testů v řádném termínu omluví řediteli školy do 3 pracovních dnů od data konání dané zkoušky (platí pro povinné i nepovinné zkoušky). Maturanti budou k mimořádnému termínu přihlášeni automaticky. Pokud se ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu nedostaví, budou automaticky omluveni.