Ustanovení členů školské rady
Církevní střední školy pedagogické a sociální Bojkovice
Školská rada podle §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění je složena z 3 členů:

  • Mgr. Dagmar Špalková – člen jmenovaný zřizovatelem školy
  • Mgr. Roman Švehlík – člen zvolený pedagogickým sborem
  • Marek Duda – člen zvolený zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků

Školská rada je ustanovena ke dni 1. listopadu 2022 a její funkční období trvá do 1. listopadu 2025.

Výsledky voleb do školské rady

Ustanovení školské rady 2022-2025

Ve středu 19. října 2022 od 00:00 do 21:00 budou ve školním systému Bakaláři probíhat doplňovací volby do školské rady. 

Hlasování je k dispozici v modulu Ankety / Tajná volba.

Hlasovat mohou zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků. Zvolit je možné kohokoliv z kandidátů, jejichž seznam je uveden v abecedním pořadí:

  • Duda Marek (* 22.8.2004), žák 3. ročníku
  • Hučínová Marie (*11.5.1981) – zákonný zástupce Tomáše Hučína
  • Králík Ivo (* 25.9.2004), žák 3. ročníku
  • Minaříková Agáta (* 25.9.2004), žákyně 3. ročníku
  • Varmužová Marie (* 8.10.2004), žákyně 3. ročníku
  • Vašek Milan (* 8.9.2004), žák 3. ročníku

Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady

Práva a povinnosti školské rady

Kandidátní listina

Organizace výuky v týdnu od 24.10. - 28.10.2022

pondělí 24.10. - úterý 25.10.            ředitelské volno z organizačních důvodů
středa 26.10. - čtvrtek 27.10. podzimní prázdniny
pátek 28.10. státní svátek

  

 

  

 

 

Rozpis kroužků ve šk. r. 2022 / 2023

Přehled zájmových kroužků ve školním roce 2022 / 2023 je k dispozici zde:    https://www.cirkevka-bojkovice.cz/index.php/cs/nasi-zaci-a-rodice/zajmove-krouzky.html