Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru představilo plán, jak by mohly proběhnout jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. Hlavní informací je, že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol, v případě maturity to pak budou tři týdny.

„Pokud návrh dnes schválí vláda, pošle jej ministerstvo školství k projednání Poslanecké sněmovně v nejbližším možném termínu. Je pravděpodobné, že se jím poslanci budou zabývat již zítra,“ říká ministr školství Robert Plaga. „Uvědomuji si, jak je současná situace psychicky náročná pro žáky, jejich rodiče i pedagogy škol. Předložené řešení jsme zpracovali po důkladném zvážení všech okolností a různých možných variant řešení s tím, že za nejdůležitější v tuto chvíli považuji uklidnit žáky a vrátit jim nezbytný klid na přípravu – jak na přijímací, tak závěrečné i maturitní zkoušky,“ dodává ministr Plaga.

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by tak mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. „Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve.“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

Maturitní zkouška by pak proběhla nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol. Maturitní testy by vyhodnotila samotná škola a nikoliv CERMAT, jako tomu je ve standardním módu. CERMAT školám předá dokumentaci a podklady pro vyhodnocení,“ říká ministr školství. Po konzultacích s Asociací ředitelů gymnázií a zástupci dalších asociací i s ohledem na časové hledisko bude letos ze společné části maturity vypuštěna písemná část z českého a cizího jazyka„U maturit bude klíčové, zda se školy otevřou do 1. června 2020. Pokud ano, budou maturity probíhat sice ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. Pro případ, že se školy do 1. června 2020 neotevřou, obsahuje návrh v zájmu jistoty maturantů náhradní řešení,“ říká ministr školství. Návrh totiž říká, že pokud nebude k 1. červnu školní docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.

Závěrečné zkoušky u učebních oborů by pak podle návrhu proběhly podle podobných podmínek, jako zkoušky maturitní, včetně totožného náhradního řešení, pokud by školy nebyly znovuotevřeny do 1. června 2020.

Důvodem předložení zákona ze strany MŠMT je řešení mimořádné situace vzniklé v souvislosti se zákazem osobní přítomnosti žáků ve školách v souvislosti s koronavirovou nákazou a následným vyhlášením nouzového stavu v České republice. Účinnost tohoto zákona bude časově omezena pouze na tento školní rok.

Vzhledem k nařízení vlády ČR o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu mají žáci a studenti SŠ, VOŠ a VŠ starší 18 let vyhlášenou pracovní povinnost, a to z důvodu zajištění péče v zařízeních sociálních služeb. 

Základní informace k pracovní povinnosti žáků oboru Sociální činnost a Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Milí maturanti,

v úterý 31.března 2020 je konečný termín odevzdání maturitní práce. Vzhledem k uzavření školy:

 • Maturitní práci 2x vytištěnou zašlete na adresu:  Mgr. Jindřiška Beránková, Husova 537, 687 71 Bojkovice.
 • Práci neposílejte doporučeně, jelikož pošta doporučené dopisy nedoručuje. Museli bychom pro každou práci chodit na poštu.
 • Práce nemusí být svázaná v kroužkové vazbě (práci dejte do eurosložky).
 • Elektronicky svou finální verzi práce zašlete na 3 e-maily:
  • @ vedoucímu své práce
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  (ke kontrole plagiátorství)
 • Jakékoliv dotazy směřujte na ředitelku školy, která sběr maturitních prací koordinuje.

Organizace výuky v době uzavření školy - celý text ke stažení zde.

Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje od 11. 3. 2020 osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu a týká se všech žáků a studentů. Tam, kde to podmínky školy a žáků či studentů umožní, je možné používat nástroje „distančního vzdělávání/studia“.

Ředitelka školy, proto po poradě s pedagogy školy stanoví následující pravidla pro organizaci výuky v době uzavření školy.

Bakaláři

 • Žáci mají povinnost denně sledovat školní systém Bakaláři.
 • Vyučující budou zapisovat do třídní knihy:   obsah předávané látky k samostudiu a domácí úkoly s evidencí vypracování.
 • Žáci mají povinnost sledovat zprávy Komens.

E-learning

 • Žáci mají povinnost zaregistrovat se do platformy E-learning na www.cirkevka-bojkovice.cz
 • Učitelé budou vkládat materiály do svých složek v E-learningu.
 • Na výzvu vyučujícího budou žáci vkládat vypracované úkoly do své složky v e-learningu.

Neformální předávání informací

 • Někteří učitelé mohou pro rychlé neformální sdělení informací používat společné třídní e-maily nebo Fb skupiny.

Způsob komunikace vyučují – žák

 • Každý vyučující si stanoví způsob předávání materiálů a vypracovaných úkolů a seznámí s tím žáky (prostřednictví zpráv Komens aj.)
 • Žáci aktivně spolupracují a s vyučujícími komunikují.
 • Žáci jsou zodpovědní za průběžné studium a plnění zadaných úkolů.
 • Učitel může klasifikovat úkoly odevzdané elektronicky (e-learning aj.)
 • Po znovu otevření školy bude následovat série zkoušení a testů, přičemž učební látka se bude považovat za probranou.

Škola bude otevřená

 • Pokud jste si zapomněli ve škole učebnice nebo jiné materiály: denně od 6,30 – 18 hod (čip).
 • Kancelář školy: denně 8 – 13 hod; kancelář@cirkevka-bojkovice.cz

Kontakty na vyučující
BERÁNKOVÁ Jindřiška Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
HOFFNEROVÁ Hana Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
HRUBÝ Jiří Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
JÁLOVÁ Eva Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
JUDASOVÁ Vanda Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
JURAČKOVÁ Kateřina Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
KAVKOVÁ Kristýna Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
KOLOUCHOVÁ Ladislava Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  a  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
KRAHULCOVÁ Silvie Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
MIKULČIK Jan Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PILKOVÁ Veronika Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PRÁŠKOVÁ Jarmila Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
SUCHÁ Klára Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ŠVEHLÍK Roman Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ŠVEHLÍKOVÁ Jarmila Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
VAŇKOVÁ Martina Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.