Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020.
Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

- provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou

- škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
- škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
- praktických škol jednoletých a dvouletých,

Nově tedy včetně praktické výuky i žáků plnících povinnou školní docházku.

 

Vzhledem k aktuální epideimologické situaci aktualizujeme Harmonogram školního roku 2020 / 2021 následovně:

5.10. - 16.10. 2020 distanční výuka 1. a 2. ročník

5.10. - 9.10. 2020 distanční výuka 3. a 4. ročník

12.10. -  23.10.2020 odborná praxe 3. a 4. ročník  /přesun z listopadu 2020/

19.10. - 23.10. 2020 prezenční výuka ve škole 1. a 2. ročník, nebude-li  Krajskou hygienickou stanicí prodlouženo mimořádné hygienické opatření

26.10. - 30.10.2020:    26.10.-27.10. ředitelské volno / 28.10. státní svátek / 29.10. - 30.10. podzimní prázdniny

od 2.11. výuka ve škole  /od 3.11. pokračují průběžné praxe 3. a 4. ročníku/

 

V termínu od 12.10 do 23.10.2020 absolvují žáci 3. a 4. ročníku 2 týdny odborných praxí. Rozpis dle tříd a oborů: 

 

5.10.2020 - 16.10.2020 je nařízeno distanční vzdělávání: 

DESATERO distančního vzdělávání pro žáky

  1. Jsi zodpovědný/á za své vzdělávání.
  2. Každý pracovní den (od pondělí do pátku) sleduj Bakaláře. Najdeš tam zápis tématu v třídní knize; zadané domácí úkoly; studijní materiály v přiložených souborech; zprávy Komens od vyučujících.
  3. Na dobu vyučování dle rozvrhu si neplánuj žádné jiné aktivity.
  4. Buď připraven/a/ na on-line výuku prostřednictvím Teams. Pozvánku dostaneš v Bakalářích. Raději se připoj přes PC než přes mobil, abys mohl/a/ vidět sdílenou obrazovku.
  5. Zvolí-li vyučující jiný nástroj výuky (Moodle; Google Classroom aj.) respektuj to a postupuj podle jeho pokynů.
  6. Dodržuj termíny a způsob odevzdání úkolů dle pokynů vyučujících.
  7. Průběžně studuj a opakuj si zadanou i dříve probranou látku. Po návratu do školy bude následovat ústní / písemné zkoušení.
  8. Rozvrh bude v době distanční výuky upravený. Některé předměty se v rozvrhu nemusí objevit.
  9. Máš-li s něčím problém nebo potřebuješ přihlašovací údaje, kontaktuj co nejdříve třídní učitelku, zástupkyni ředitelky nebo ředitelku.
  10. Buď pozitivní, i když jsi Covid negativní.