Podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z organizačních důvodů 29. září 2023 ředitelské volno.

Mgr. Jindřiška Beránková

Dovolujeme si upozornit nové zájemce o zkrácené dálkové pomaturitní studium oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika s nástupem od 1.9.2023, že kapacita je zcela naplněna.

Přihlášku ke studiu od 1.9.2024 si můžete podat v průběhu ledna a února 2024.  Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna v lednu 2024, avšak lze předpokládat, že budou velmi podbná jako v letošním roce - k nahlédnutí zde.

Přijímací řízení probíha v dubnu/květnu 2024.  Přihláška ke studium pro s,.r. 2024/2025 ke stažení.

Rádi se s vámi setkáme i během Dnů otevřených dveří, při kterých si můžete vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto.

 

Žáci 2. ročníku připravili projektový den DRAKIÁDA pro děti z mateřských škol.  Hudebně - pohybové hry zrealizovali ve středu 20. září pro děti z mateřských škol Bojkovice a žáky Základní školy, Štěfánikova 957  a ve čtvrtek 21. září pro děti v mateřských školách Nezdenice a Záhorovice. 

Krásné počasí a skvěle připravený program byl po oba dva dny k radosti všech zúčastněných dětí. 

Fotogalerie

Písnička Drak papírák

Informace k zahájení školního roku 2023 / 2024

Denní studium

  • Školní rok 2023 / 2024 zahájíme v pondělí 4. září 2023 v 8 hodin při mši sv. v kostele sv. Vavřince v Bojkovicích.  Následovat budou třídnické hodiny ve škole.
  • Schůzk s rodiči a zákonnými zástupci žáků 1. ročníku se bude konat v neděli 3. září 2023 v 17 hodin v budově školy.
  • Ubytování na domově mládeže a na privátech bude možné v neděli 3. září 2023 nebo v pondělí 4. září 2023.
  • Informace k nástupu na  ubytování na domově mládeže.
  • Informace k nástupu ubytování na privátech.

Dálkové studium