Nabídka losování on-line:  POSTNÍ RESTART

postni restart 

Fota z Karnevalu, který připravila děvčata z 2. ročníku pro Mateřskou školu Bojkovice si můžete prohlédnou ve fotogalerii. Nezapomeňte si nastavit šk.r. 2022/2023 :-)

Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01) - DENNÍ STUDIUM

Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01) - DÁLKOVÉ STUDIUM (2leté pomaturitní zkrácené)

  • Vyplněnou přihlášku potvrzenou lékařem je třeba podat do 1. března 2023 na adresu školy:  Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice, Husova 537, 687 71 Bojkovice. Přihlášku lze předat v pracovních dnech v sekretariátu školy.
  • K přihlášce je nutné přiložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Na přihlášce ke studiu musí být uvedena formulace potvrzení od lékaře:  Způsobilý/á ke studiu oboru 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika.
  • Kritéria přijímacího řízení - dálkové studium
  • Ukázkový list hudebních předpokladů.
  • Přihláška pro dálkové studium  
  • Termín školní přijímací zkoušky nevyplňujte.

Harmonogram školního roku 2 pololeti 2022 2023