V DIS Fryšták prožili žáci 1. ročníku svůj adaptační kurz a žáci 2. ročníku stmelovací kurz.  Fota ze skvělé vydařené akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii:  https://www.cirkevka-bojkovice.cz/index.php/cs/fotogalerie.html

V říjnu jsme realizovali  projektové dny pro děti z mateřských škol.

Den řemesel připravili žáci 2. ročníku v rámci svého předmětu Přírodovědná pregramotnost. Ve škole jsme přivítali více než 100 dětí z mateřských škol. Na jednotlivých stanovištích si děti mohly vyzkoušet tradiční řemesla, polytechnickou výchovu a činnosti s netradičním materiálem.  Fotogalerie

Strašidelná zahrada je projekt realizovaný žáky 3. ročníku pro děti z mateřských škol Bojkovice, Záhorovice a Komňa.  Fotogalerie.

Lektorský program o Muzejní edukaci: Život umělce si prožili žáci 4. ročníku v Krajské galerií výtvarného umění  ve Zlíně k aktuální výstavě Trienále Dům umění II.

Ig Den řemesel