V říjnu jsme realizovali  projektové dny pro děti z mateřských škol.

Den řemesel připravili žáci 2. ročníku v rámci svého předmětu Přírodovědná pregramotnost. Ve škole jsme přivítali více než 100 dětí z mateřských škol. Na jednotlivých stanovištích si děti mohly vyzkoušet tradiční řemesla, polytechnickou výchovu a činnosti s netradičním materiálem.  Fotogalerie

Strašidelná zahrada je projekt realizovaný žáky 3. ročníku pro děti z mateřských škol Bojkovice, Záhorovice a Komňa.  Fotogalerie.

Ig Den řemesel

Harmonogram 1. pololetí 2023/24 obsahuje 2 aktualizace:

30.10.2023 - 10.11.2023

5.11. – 16.11.2023 (17.11.)

Odborná praxe denní studium 3. ročník

Odborná praxe denní studium 4. ročník  (vč. stáže ERASMUS+)

23. 11. 2023

Pedagogická rada od 13:30 a Třídní schůzky od 15:30