Aktuální projekty, ve kterých je škola zapojena:

  • ERASMUS+ mobilita žáků
  • Implementace krajského akčního plánu vzdělávání Zlínského kraje
  • Prevence digitální propasti

www.cirkevka-bojkovice/projekty

Ve dnech 20.11.2022 - 3.12. 2022 bude 20 žáků + 2 doprovázející učitelé v Budapešti na zahraniční odborné stáži v mateřských školách.

Ve čtvrtek 10.11. od 13 hodin se bude konat informační schůzka účastníků se zástupcem přijímající organizace 1CEBA, která zajišťuje organizaci stáže.  Schůzka rodičů / zákonných zástupců k organizaci ERASMUS+ se bude konat od 16.00 hod. 

Vážení rodiče / zákonní zástupci,
zveme Vás na třídní schůzku, která se koná

ve středu 16. listopadu 2022 od 15,30 hod
v budově Církevní střední školy pedagogické a sociální Bojkovice.
Program:

  1. Informace o chování a prospěchu žáků.
  2. Příležitost osobního rozhovoru s pedagogy.
  3. Informace o školních akcích.
  4. Osobní konzultace s výchovným poradcem (PaedDr. Ladislava Kolouchová). Prosím zvláště zákonné zástupce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, aby po skončení třídních schůzek vyčkali na osobní konzultaci s výchovnou poradkyní a podepsali příslušné dokumenty.