Na základě Opatření obecné povahy Č.j.: MSMT – 4337/2021-8 informuje ředitelka školy uchazeče o tom, že:

  • Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na naší škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se již řádně omluvil.
  • Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání po konání zkoušky v náhradním termínu.

celý text:  Opatření obecné povahy Č.j.: MSMT – 4337/2021-8

Maturitní zkušební schéma  

Metodika MŠMT k maturitní zkoušce

Termíny:

24.5.2021 8 hod  DT matematika 
24.5.2021 13,30 hod  DT Aj 
25.5.2021 8 hod DT ČJ 
19.5. - 20.5. 2021  Obhajoby maturitních prací
1.6. - 4.6. 2021   Ústní maturitní zkoušky
9.6. 2021  Slavnostní předání maturitních vysvědčení
7.7. - 8.7. 2021                               Mimořádný opravný termín DT.

 

Od 1. září 2021 budeme otvírat dálkové studium oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Informarce o organizaci studia / přihláška / školné / učební plán:  https://www.cirkevka-bojkovice.cz/index.php/cs/uchazec/predskolni-a-mimoskolni-pedagogika-2.html

Kritéria přijímacího řízení:  https://www.cirkevka-bojkovice.cz/index.php/cs/uchazec/prijimaci-rizeni-2.html

Příhlášky přijímáme do 19.5. 2021. Přijímací zkoušky proběhnou v sobotu 22.5.2021.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok  2021 / 2022

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022