Ustanovení členů školské rady
Církevní střední školy pedagogické a sociální Bojkovice
Školská rada podle §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění je složena z 3 členů:

  • Mgr. Dagmar Špalková – člen jmenovaný zřizovatelem školy
  • Mgr. Roman Švehlík – člen zvolený pedagogickým sborem
  • Marek Duda – člen zvolený zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků

Školská rada je ustanovena ke dni 1. listopadu 2022 a její funkční období trvá do 1. listopadu 2025.

Výsledky voleb do školské rady

Ustanovení školské rady 2022-2025

Vážení rodiče / zákonní zástupci,
zveme Vás na třídní schůzku, která se koná

ve středu 16. listopadu 2022 od 15,30 hod
v budově Církevní střední školy pedagogické a sociální Bojkovice.
Program:

  1. Informace o chování a prospěchu žáků.
  2. Příležitost osobního rozhovoru s pedagogy.
  3. Informace o školních akcích.
  4. Osobní konzultace s výchovným poradcem (PaedDr. Ladislava Kolouchová). Prosím zvláště zákonné zástupce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, aby po skončení třídních schůzek vyčkali na osobní konzultaci s výchovnou poradkyní a podepsali příslušné dokumenty.

Organizace výuky v týdnu od 24.10. - 28.10.2022

pondělí 24.10. - úterý 25.10.            ředitelské volno z organizačních důvodů
středa 26.10. - čtvrtek 27.10. podzimní prázdniny
pátek 28.10. státní svátek