Informace o školním poradenském pracovišti a konzultačních hodinách najdete zde:  https://www.cirkevka-bojkovice.cz/index.php/cs/nasi-zaci-a-rodice/skolni-poradenske-pracoviste.html

středa 31. srpna 2022

 • Informační schůzka pro nové žáky a jejich zákonné zástupce - Schůzka se bude konat ve středu 31. srpna 2022 v 17 hodin ve škole.  V případě potřeby bude možné vyzvednout si potvrzení o studiu. Průkazky na dopravu i potvrzení o studiu bude možné nechat si potvrdit i v průběhu září v kanceláři školy.

čtvrtek 1. září 2022

 • Školní rok 2022 / 2023 zahájíme při mši sv. ve čtvrtek 1. září 2022 v 8 hodin v kostele sv.  Vavřince (Bojkovice). Srdečně zveme také  rodiče a známé. 
 • Následovat budou třídnické hodiny ve škole.  Žáci 1. ročníku budou na závěr mše sv. seznámeni s třídní učitelkou a společně pljdou do školy. 

sobota 3. září 2022 - zahájení školního roku dálkového studia

 • V 8 hodin ve škole bude informační blok pro studentky 2. ročníku. Předání vysvědčení za minulý školní rok. Ujasnění termínů dokončení klasifikace za předchozí školní rok. Informace o obsahu maturitní zkoušky. Seznámení s novým klasifikačím řádem aj.
 • V 8:30  bude úvodní informační blok pro studentky 1. ročníku. Obdržíte čip na vstup do školy a budete seznámeni s klasifikačním řádem. Zodpovíme vaše dotazy ohledně organizace studia.
 • Harmonogram dálkového studia
Spolčená část maturitní zkoušky:
 • Český jazyk a literatura – didaktický test - čtvrtek 1. září 2022 08:30
 • Anglický jazyk – didaktický test - pátek 2. září 2022 12:00
 • místo konání: Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola - Divnice 119, Slavičín 
Profilová část maturitní zkoušky - pátek 9. září 2022 - společné zahájení v 7:45

Český jazyk a literatura

 příprava

 zkoušení

 

Fojtíková Tereza

8:00

8:20

Soukeníková Zuzana

8:20

8:40

Metodiky - HVM VVM LDV TVM

 

 

 

Fojtíková Tereza

8:50

9:05

Soukeníková Zuzana

9:05

9:20

Sociální péče

 

 

 

Hošíková Natálie

9:20

9:35

Pedagogika a psychologie

 

 

 

Fojtíková Tereza

9:35

9:50

Soukeníková Zuzana

9:50

10:05

Anglický jazyk

 

 

 

Fojtíková Tereza

10:20

10:40

Soukeníková Zuzana

10:40

11:00

Komisionální opravná zkouška za 2. pololetí šk.r. 2021/2022 - žák E.P. (1.ročník):

 • matematika - 23.8. ve 13 hod – zkouší Eva Hrubčová, Veronika Pilková, J. Beránková
 • hudební výchova - 24.8. ve 13 hod – zkouší Jiří Hrubý, Eva Hrubčová, Vanda Judasová

 Komisionální opravná zkouška za 2. pololetí šk.r. 2021/2022 - žáci M.V., Z.B. S.M. (3.ročník):

 • konverzace AJ - 23.8. ve 13 hod - zkouší Pavla Růžičková, Hana Hoffnerová, J. Beránková
 • angličitna - 23.8. ve 13:15 hod - zkouší Pavla Růžičková, Hana Hoffnerová, J. Beránková