V průběhu studia absolvují žáci denního studia cca 550 hodin učební a odborné pedagogické praxe.  

1. Odborná pedagogická praxe je realizována zpravidla v místě trvalého bydliště v mateřských škola a školních družinách.  V případě realizace programu ERASMUS+ vykonávají žáci 2týdenní odbornou pedagogickou praxi v zahraniční. Jeden týden je realizován na letní táborové či volnočasové aktivitě. Žáci si mohou zvolit buď vlastní výběr tábora nebo se zapojí do školou organizovaného příměstského tábora.  

  Rozvržení odborné pedagogické praxe:
1. ročník     2 týdny 
2. ročník  3 týdny (z toho 1 týden v době letních prázdnin) 
3. ročník 4 týdny
4. ročník 3 týdny 

Návratky na pedagogické praxe:

 

2. Učební praxe je realizována ve 3. a 4.ročníku jednou za 14 dní vykonávají žáci učební praxe v mateřských školách, školních družínách a dětském domvě v Bojkovicích, Pitíně, Komni, Šumicích, Záhorovicích, Nezdenicích a Uherském Brodě. 

3. Formuláře 

Rozvrh konzultací na školní rok 2024 / 2025

Pedagogická praxe dálkové studium ve šk.r. 2024 / 2025:

  • 1.  ročník:  18.11.2024 – 22.11.2024   a    24.3. -  28.3. 2025

  • 2. ročník:  13.1. 2025 – 17.1. 2025

Klasifikační řád dálkového studia

Klavír - požadavky na zkoušku (dálkové studium)

Pravidla pro uznání předmětů

Žádost o uznání zkoušek - formulář

1. ročník_DÁLKOVÉ studium_Návratka na odborné pedagogické praxe

2. ročník_DÁLKOVÉ studium_Návratka na odborné pedagogické praxe

studijní záležitosti  Markéta Ridošková  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   737 524 116 
praxe PaedDr. Ladislava Kolouchová    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   602 777 016   
omluvenky (doklady pouze @)   Mgr. Jindřiška Beránková  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   731 625 935 

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé, povinně volitelné zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. Všechny zkoušky společné části se konají pouze formou didaktického testu.  Písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka jsou součástí profilové části maturitní zkoušky.

Kromě 2 povinných zkoušek se žák může dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám společné části. Nelze se však přihlásit k nepovinné zkoušce ze stejného zkušebního předmětu, z jakého žák koná povinnou zkoušku.

Zkoušky společné části se v jarním zkušebním období tradičně konají v prvním květnovém týdnu a v podzimním zkušebním období pak v prvním zářijovém týdnu ). Podrobný rozvrh zkoušek je zveřejněn na https://maturita.cermat.cz/

Profilová část se skládá z povinných zkoušek z českého jazyka a literatury; cizího jazyka, pokud si žák zvolil cizí jazyk ve společné části; dvou povinných ústních zkoušek; praktické maturitních zkoušek

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka - Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.  Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení příslušné zkoušky, hodnocení ústní zkoušky pak tvoří zbývajících 60 %. Podrobná kritéria hodnocení navrhuje ředitel školy a schvaluje zkušební maturitní komise.

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem - Žáci si mohou výsledek 1 povinné profilové zkoušky z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem), tuto možnost však musí povolit ředitel školy. Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy. Pro jarní zkušební období ve školním roce 2023/2024 je možné podat písemnou žádost o nahrazení zkoušky ředitelce školy nejpozději do 31. března 2024. Pro nahrazení zkoušky v rámci podzimního zkušebního období je stanoven termín 30. června 2024.

Tématické okruhy ústních profilových zkoušek pro DENNÍ i DÁLKOVÉ studium: