Ukázka žákovských prací v předmětu ICT/VTA | Učební zadání: Poučný příběh pro žáky MŠ s variantním koncem.

 

TÉMA: Ekologie | AUTOŘI: Tereza Huková & Kateřina Kecová

TÉMA: Dobrý přítel | AUTOŘI: Lucie Zatloukalová & Bára Šigutová

Informace o zpracování osobních údajů

Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice, IČ: 00838811, se sídlem Husova 537, 687 71 Bojkovice (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

 • agenda související se správou a chodem církevní střední školy,
 • personalistická agenda,
 • agenda související s přijímáním svátostí,
 • správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,
 • pořádání školení, kurzů a dalších akcí pro veřejnost.

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Biskupství brněnské se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností biskupství ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti církve. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá biskupství o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 • Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice jmenovala v souladu se svými povinnostmi podle GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů. Naším pověřencem je  Mgr. Monika Lokvencová. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů jej můžete kontaktovat poštou na adrese Jablonského 2359/92, 326 00 Plzeň-Slovany, telefonicky na čísle +420 739 834 508 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 • Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je odborníkem s  přehledem o činnosti škol a školských zařízení a zpracování osobních údajů, ke kterému při něm dochází. Je připraven reagovat na Vaše zprávy, přání a stížnosti tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyšší spokojenosti na Vaší straně.

Práva subjektu údajů

 • Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv, obraťte se buď na správce nebo přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, čímž celý proces vyřizování žádosti urychlíte.
 • Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

Rada školské právnické osoby

 • ICLic. Mgr. Hana Kubíková
 • Ing. Ludmila Chládková
 • Mgr. Jana Valentová

Školská rada

 • Mgr. Dagmar Špalková – člen jmenovaný zřizovatelem školy
 • Mgr. Roman Švehlík – člen zvolený pedagogickým sborem
 • Marek Duda – člen zvolený zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků
 • Školská rada je ustanovena ke dni 1. listopadu 2022 a její funkční období trvá do 1. listopadu 2025.

 

 

 
ŠKOLNÍ ŘÁD / VNITŘNÍ ŘÁDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
 
 
VÝCHOVNÝ PORADCE a METODIK PREVENCE

 
DOKUMENTY a FORMULÁŘE pro žáky
 • Kritéria a požadavky pro přijímací řízení 2023 / 2024