V listopadu prožilo 16 žáků 4. ročníku 2 týdny pedagogické praxe v Budapešti. Díky programu ERAMSUS+, který podporuje zahraniční odborné stáže žáků středních odborných škol, měli naši žáci možnost získat nové profesní zkušenosti. Stáž vykonávali žáci v anglicko-maďarských mateřských školách:

Díky programu ERASMUS+ měli žáci 100% hrazeny pobytové, cestovní náklady, pojištění atd. Ve volném čase mohli poznávat kulturu a historii Budapešti. Jednalo se o 2 skvělé týdny plné nových zkušeností a každodenní živé komunikace v anglickém jazyce.  /Mgr. Jindřiška Beránková/

Fotogalerie.

logosbeneficaireserasmusrightfunded