V termínu od 12.10 do 23.10.2020 absolvují žáci 3. a 4. ročníku 2 týdny odborných praxí. Rozpis dle tříd a oborů: 

 

5.10.2020 - 16.10.2020 je nařízeno distanční vzdělávání: 

DESATERO distančního vzdělávání pro žáky

  1. Jsi zodpovědný/á za své vzdělávání.
  2. Každý pracovní den (od pondělí do pátku) sleduj Bakaláře. Najdeš tam zápis tématu v třídní knize; zadané domácí úkoly; studijní materiály v přiložených souborech; zprávy Komens od vyučujících.
  3. Na dobu vyučování dle rozvrhu si neplánuj žádné jiné aktivity.
  4. Buď připraven/a/ na on-line výuku prostřednictvím Teams. Pozvánku dostaneš v Bakalářích. Raději se připoj přes PC než přes mobil, abys mohl/a/ vidět sdílenou obrazovku.
  5. Zvolí-li vyučující jiný nástroj výuky (Moodle; Google Classroom aj.) respektuj to a postupuj podle jeho pokynů.
  6. Dodržuj termíny a způsob odevzdání úkolů dle pokynů vyučujících.
  7. Průběžně studuj a opakuj si zadanou i dříve probranou látku. Po návratu do školy bude následovat ústní / písemné zkoušení.
  8. Rozvrh bude v době distanční výuky upravený. Některé předměty se v rozvrhu nemusí objevit.
  9. Máš-li s něčím problém nebo potřebuješ přihlašovací údaje, kontaktuj co nejdříve třídní učitelku, zástupkyni ředitelky nebo ředitelku.
  10. Buď pozitivní, i když jsi Covid negativní.

 

Vzhledem k aktuální epideimologické situaci aktualizujeme Harmonogram školního roku 2020 / 2021 následovně:

5.10. - 16.10. 2020 distanční výuka 1. a 2. ročník

5.10. - 9.10. 2020 distanční výuka 3. a 4. ročník

12.10. -  23.10.2020 odborná praxe 3. a 4. ročník  /přesun z listopadu 2020/

19.10. - 23.10. 2020 prezenční výuka ve škole 1. a 2. ročník, nebude-li  Krajskou hygienickou stanicí prodlouženo mimořádné hygienické opatření

26.10. - 30.10.2020:    26.10.-27.10. ředitelské volno / 28.10. státní svátek / 29.10. - 30.10. podzimní prázdniny

od 2.11. výuka ve škole  /od 3.11. pokračují průběžné praxe 3. a 4. ročníku/