Milí maturanti,

v úterý 31.března 2020 je konečný termín odevzdání maturitní práce. Vzhledem k uzavření školy:

 • Maturitní práci 2x vytištěnou zašlete na adresu:  Mgr. Jindřiška Beránková, Husova 537, 687 71 Bojkovice.
 • Práci neposílejte doporučeně, jelikož pošta doporučené dopisy nedoručuje. Museli bychom pro každou práci chodit na poštu.
 • Práce nemusí být svázaná v kroužkové vazbě (práci dejte do eurosložky).
 • Elektronicky svou finální verzi práce zašlete na 3 e-maily:
  • @ vedoucímu své práce
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  (ke kontrole plagiátorství)
 • Jakékoliv dotazy směřujte na ředitelku školy, která sběr maturitních prací koordinuje.

Organizace výuky v době uzavření školy - celý text ke stažení zde.

Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje od 11. 3. 2020 osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu a týká se všech žáků a studentů. Tam, kde to podmínky školy a žáků či studentů umožní, je možné používat nástroje „distančního vzdělávání/studia“.

Ředitelka školy, proto po poradě s pedagogy školy stanoví následující pravidla pro organizaci výuky v době uzavření školy.

Bakaláři

 • Žáci mají povinnost denně sledovat školní systém Bakaláři.
 • Vyučující budou zapisovat do třídní knihy:   obsah předávané látky k samostudiu a domácí úkoly s evidencí vypracování.
 • Žáci mají povinnost sledovat zprávy Komens.

E-learning

 • Žáci mají povinnost zaregistrovat se do platformy E-learning na www.cirkevka-bojkovice.cz
 • Učitelé budou vkládat materiály do svých složek v E-learningu.
 • Na výzvu vyučujícího budou žáci vkládat vypracované úkoly do své složky v e-learningu.

Neformální předávání informací

 • Někteří učitelé mohou pro rychlé neformální sdělení informací používat společné třídní e-maily nebo Fb skupiny.

Způsob komunikace vyučují – žák

 • Každý vyučující si stanoví způsob předávání materiálů a vypracovaných úkolů a seznámí s tím žáky (prostřednictví zpráv Komens aj.)
 • Žáci aktivně spolupracují a s vyučujícími komunikují.
 • Žáci jsou zodpovědní za průběžné studium a plnění zadaných úkolů.
 • Učitel může klasifikovat úkoly odevzdané elektronicky (e-learning aj.)
 • Po znovu otevření školy bude následovat série zkoušení a testů, přičemž učební látka se bude považovat za probranou.

Škola bude otevřená

 • Pokud jste si zapomněli ve škole učebnice nebo jiné materiály: denně od 6,30 – 18 hod (čip).
 • Kancelář školy: denně 8 – 13 hod; kancelář@cirkevka-bojkovice.cz

Kontakty na vyučující
BERÁNKOVÁ Jindřiška Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
HOFFNEROVÁ Hana Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
HRUBÝ Jiří Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
JÁLOVÁ Eva Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
JUDASOVÁ Vanda Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
JURAČKOVÁ Kateřina Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
KAVKOVÁ Kristýna Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
KOLOUCHOVÁ Ladislava Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  a  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
KRAHULCOVÁ Silvie Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
MIKULČIK Jan Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PILKOVÁ Veronika Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PRÁŠKOVÁ Jarmila Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
SUCHÁ Klára Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ŠVEHLÍK Roman Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ŠVEHLÍKOVÁ Jarmila Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
VAŇKOVÁ Martina Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzhledem k nařízení vlády ČR o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu mají žáci a studenti SŠ, VOŠ a VŠ starší 18 let vyhlášenou pracovní povinnost, a to z důvodu zajištění péče v zařízeních sociálních služeb. 

Základní informace k pracovní povinnosti žáků oboru Sociální činnost a Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Milí žáci, vážení rodiče / zákonní zástupci,

v souvislosti se zákazem osobní přítomnosti žáků ve škole stanovuji následující pravidla, která budou aktualizována po pedagogické radě (11.3.):

 • všichni žáci a učitelé mají povinnost být zaregistrování na nových webových stránkách www.cirkevka-bojkovice.cz;
 • učitelé budou zadávat učební látku a úkoly prostřednictvím platformy E-learning na webu školy;
 • žáci jsou povinni denně sledovat systém Bakaláři, kde jim učitelé budou předávat úkoly a informace o zveřejněných materiálech v E-learningu;
 • zvažujeme výuku formou webinářů či živého youtube vysílání - proto žádáme žáky, aby v době běžné výuky (8 - 14 hodin) byli v domácím prostředí a s možností přístupu k PC;
 • pro snadnější a rychlejší komunikaci byly rovněž zřízeny Fb skupiny Prváci Bojkovice / Druháci Bojkovice /Třeťáci Bojkovice / Čtvrťáci Bojkovice, které budou sloužit pro rychlé informování žáků v případě potřeby
 • po pedagogické radě 11.3. budou zveřejněny kontakty na jednotlivé vyučující a upřesnění k organizaci výuky v době uzavření školy.

Všichni žáci jsou zodpovědní za aktivní přístup.

Po znovu otevření školy (po 2-3 týdnech) budou následovat testy a zkoušení z učební látky, která bude zadávána v průběhu uzavření školy!!!

Mgr. Jindřiška Beránková, ředitelka