Akce školy pro žáky a veřejnost najdete v Kalendáři akcí.

Organizace začátku šk. r. 2021 / 2022 a screeningové testování

 

Denní studium:     

 • Středa 1.9. 2021 od 8 hod mše sv. na zahájení školního roku v kostele sv. Vavřince Bojkovice. Následují úvodní třídnické hodiny ve škole. Po příchodu do třídy se žáci podrobí angennímu testu ( s výjimkou těch, kteří budou testování 31.8. na domově mládeže a těch, kteří splňují podmínky pro netestování – viz níže.)
 • Úterý 31.8.2021 od 17 hod do 21 hod možnost ubytovat se na domově mládeže. Před vstupem do domova mládeže se každý žák otestuje formou rychlého antigenního testu. Testovat se nemusí žáci, kteří splňují podmínky – viz níže. Vstupní testování se vztahuje i na žáky ubytované ve škole na 2.p. Žáci ubytování na privátu v Bojkovicích a v Nezdenicích se otestují až 1. září ve škole.
 • Úterý 31.8. 2021 od 17 hod schůzka žáků 1. ročníku a jejich zákonných zástupců v budově školy.

Dálkové studium:     

 • Sobota 4.9.2021 od 8 hod - úvodní blok informací ke studiu. Následuje výuka.

Testování žáků:

 • První testování bude probíhat 31. 8. 2021 u žáků ubytovaných na domově mládeže a ostatní žáci 1. 9. 2021 po návratu ze zahajovací mše sv. na úvod třídnických hodin.
 • Druhé testování bude 6. září 2021.
 • Třetí testování bude 9. září 2021.
 • Dle vyhodnocení testů a epidemiologické situace se bude opakovat pravidelné testování např. 1 x týdně každé pondělí.
 • Testovat se bude formou rychlého antigenního testu (POC). 
 • Testovat se nemusí žáci, kteří
  • se prokáží laboratorně provedeným testem ne starším 7 dní v případě RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Nebo 72 hodin v případě POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
  • prokazatelně prodělali onemocnění covid-19 a ukončili karanténu před maximálně 180 dny, nemusí také test podstoupit.
  • byli očkovaní a mají min. 14 dnů po druhé dávce či první dávce u jednodávkového očkování.
 • Žáci, kteří se nepodrobí testování budou povinni nosit po celou dobu výuky respirátor či jiný ochranný prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku.
 • Žák s pozitivním výsledkem testu nebo s příznaky koronaviru nebude k výuce připuštěn.
 • V případě pozitivního výsledku screeningového testu – škola kontaktuje zákonného zástupce, vystaví potvrzení o výsledku, žák musí neprodleně opustit zařízení, informuje se lékař žáka. Pozitivního výsledek PCR či antigenního testu, pokud byl žák 2 dny před provedením ve školním zařízení nahlásí zákonný zástupce škole. Žáci, kteří byli v jedné třídě (skupině) s žákem či učitelem s pozitivním testem 2 dny před jeho provedením nebo 2 dny po jeho provedení se nebudou moci osobně účastnit výuky než bude proveden potvrzující test, vrátit se budou moci pokud bude negativní. Výjimku mají očkovaní žáci a ti, kteří mají potvrzení o prodělání nemoci. Žáci, kteří neabsolvují screeningové testování a ani nesplňují některou z podmínek O-T-N se nemohou účastnit sportovních aktivit (tělesné výchovy) uvnitř budov. Nesmí do sprch a při sportovních aktivitách venku se převlékají s odstupem. Nesmí zpívat, mají oddělené hygienické zařízení, při jídle a pití sedí a dodržují odstup 1,5m.
 • 3 povinná screeningová testování se vztahují i na zaměstnance školy, kteří nejsou očkováni.
 • Podrobnější informace:  Preventivní screeningové testování

Výsledky hodnocení přijímacího řízení SŠ, denní forma, pro studijní obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA z 3. 5., 4. 5. 2021 po doplnění uchazečů konající přijímací zkoušky v náhradním termínu 2. 6. a 3. 6. 2021 a po autoremeduře 14. 6. 2021.

Výsledková listina