Ve středu 2.12. od 10 do 11,30 se můžete připojit ke Dni otevřených dveří, který pořádáme ve spolupráci se Střediskem služeb školám Brno.

Zájemci se mohou připojit v reálném čase prostřednictvím tohoto ODKAZU.   Záznam zveřejníme na webových stránkách školy a také na facebooku a youtube.

Prezenční Dny otevřených dveří v dalších termínech jsou uvedeny zde:  https://cirkevka-bojkovice.cz/index.php/cs/uchazec/dny-otevrenych-dveri.html

Srdečně zveme rodiče na třídní schůzky, které budou on-line ve čtvrtek 19.11. od 17 hodin.

Odkaz na Teams do on-line prostředí mají rodiče / zákonní zástupci v systému Bakaláři.

  • Od středy 25.11.2020 je opět dovolena osobní přítomnost žáků 4. ročníku v prezenčním studiu a povolena praktická výuka.
  • Žáci, kteří mají hejtmanem Zlínského kraje uloženou pracovní povinnost jsou omluveni z prezenční a distanční výuky,  jelikož po dobu nouzového stavu ČR má pracovní povinnost přednost před výukou.
  • Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika patří mezi studijní obory, které mají povolenu výuku hudební výchovy, zpěvu a tělesné výchovy, jelikož se jedná o profilové odobrné předměty.
  • V přiložených dokumentech naleznete:

Informace pro maturanty oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a Sociální činnost ve školním roce 2020/2021 jsou k dispozici na následujících odkazech: