V návaznosti na Protiepidemiologický systém (dále PES) ČR pro oblast školství – stupeň 3, je možný návrat žáků středních škol k prezenční výuce od pondělí 7. 12. 2020. PES pro školství nařizuje pro střední školy:

  • prezenční studium žáků 4. ročníku
  • rotační systém žáků 1. – 3. ročníku
  • umožňuje praktické vyučování žáků středních odborných škol
  • pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika je možné při prezenční výuce realizovat zpěv, jelikož se jedná o součást odborné přípravy dle Rámcového vzdělávacího plánu.

Od 7.12. je možné realizovat zájmové kroužky Střediska volného času, zejména doučování.

  7.12. - 11.12. 14.12. - 18.12. 21.12. - 22.12.
1. ročník     prezenční výuka prezenční výuka ředitelské volno
2. ročník prezenční výuka distanční výuka (z domova) ředitelské volno
3. ročník souvislá praxe  prezenční výuka (včetně úterý)      ředitelské volno
4. ročník prezenční výuka (včetně úterý)      souvislá praxe ředitelské volno
  • Od středy 25.11.2020 je opět dovolena osobní přítomnost žáků 4. ročníku v prezenčním studiu a povolena praktická výuka.
  • Žáci, kteří mají hejtmanem Zlínského kraje uloženou pracovní povinnost jsou omluveni z prezenční a distanční výuky,  jelikož po dobu nouzového stavu ČR má pracovní povinnost přednost před výukou.
  • Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika patří mezi studijní obory, které mají povolenu výuku hudební výchovy, zpěvu a tělesné výchovy, jelikož se jedná o profilové odobrné předměty.
  • V přiložených dokumentech naleznete:

Ve středu 2.12. od 10 do 11,30 se můžete připojit ke Dni otevřených dveří, který pořádáme ve spolupráci se Střediskem služeb školám Brno.

Zájemci se mohou připojit v reálném čase prostřednictvím tohoto ODKAZU.   Záznam zveřejníme na webových stránkách školy a také na facebooku a youtube.

Prezenční Dny otevřených dveří v dalších termínech jsou uvedeny zde:  https://cirkevka-bojkovice.cz/index.php/cs/uchazec/dny-otevrenych-dveri.html

Srdečně zveme rodiče na třídní schůzky, které budou on-line ve čtvrtek 19.11. od 17 hodin.

Odkaz na Teams do on-line prostředí mají rodiče / zákonní zástupci v systému Bakaláři.