• Uchazeči přijatí na dálkovou formu studia projevili všichni zájem o studium na naší škole od 1.9.2022. Přijato bylo 31 uchazečů, kterí se při přijímacím řízení umístili na 1. - 31. místě.
  • Uchazeči přijati na denní formu studia po autoremeduře k 13.5.2022.  Všichni přijatí uchazeči projevili svůj zájem o vzdělání.
ev. číslo
30
41
105
69
84
63
110
36
111
65
113
112
34
101
77
161
26
54
28
66
33
99
35
98
44
94
83
37
46
68