Zájemce o studium zveme na Dny otevřených dveří.   Budova zmenen

V období prosinec - leden - únor připravujeme Dny otevřených dveří, které jsou organizovány jak v sobotu, tak ve všední dny. Při návštěvě školy budete mít příležitost prohlédnout si školu, domov mládeže a vyzkoušet si školní přijímací zkoušky nanečisto z hudebních, výtvarných a řečových předpokladů ke studiu. Zodpovíme vaše dotazy ohledně přijímacího řízení, studia a uplatnění absolventů.

Školou vás provedou naši žáci, kteří rovněž zodpoví vaše otázky týkajících se studia a běžného života na škole.

Více informací: PaedDr. Ladislava Kolouchová, +420 602 777 016

Husova 537, 687 71 Bojkovice

  • Maturitní zkouška se řídí platnou legislativou, tj. Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a maturitní vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel. 
  • Veškeré informace ohledně maturitní zkoušky včetně výše jmenovaných předpisů najdete na https://maturita.cermat.cz/. 
  • Maturitní zkoušku může konat pouze žák, který úspěšně  ukončil poslední ročník oboru vzdělání s maturitní zkouškou. 
  • Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní) a profilové (školní).