• Maturitní zkouška se řídí platnou legislativou tj. Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a maturitní vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.   https://maturita.cermat.cz/menu/pravni-predpisy
  • Veškeré informace ohledně maturitní zkoušky včetně výše jmenovaných předpisů najdete na https://maturita.cermat.cz/. 
  • Maturitní zkoušku může konat pouze žák, který úspěšně  ukončil poslední ročník oboru vzdělání s maturitní zkouškou. 
  • Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní) a profilové (školní).

DENNÍ studium - Stanovení povinných maturitních zkoušek profilové části

DÁLKOVÉ studium - Stanovení povinných maturitních zkoušek profilové části