V roce 2022 se naše škola stala úspěšnou v žádosti o získání akreditace programu ERASMUS+.  V letech 2022 - 2027 budeme mít příležitost vyslat 20 žáků na zahraniční odborné stáže a pracovníky ve vzdělávání na zahraniční vzdělávací kurzy.  Výzva 2022, Výběrové kolo 1, KA1, Projekty mobility;  v odborném vzdělávání a přípravě pro akreditované organizace, KA121-VET

  • Číslo projektu:        2022-1-CZ01-KA121-VET-000058053
  • Výše grantu:           42.300,- Euro pro  šk.r. 2022/2023
  • Počet podpořených žáků:      20 žáků z 3. a 4. ročníku; 2 pedagogové 
  • Obsah projektu:       týdny zahraniční souvislé praxe v Budapešti (Maďarsko) a mobilita pracovníků ve vzdělávání.

V listopadu 2022 jsme vyslali 20 žáků a 2 doprovázející pedagogové na 2 týdny zahraniční odborné souvislé praxe v Budapešti (Maďarsko).  Žáci oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika absolvovali souvislou pedagogickou praxi v bilingvních anglicko-maďarských mateřských školách.  Na jednotlivá pracoviště byli žáci umístěni v menších skupinách pod dohledem místního tutora. Při vysílání žáků na zahraniční odbornou stáž se naše škola zavazuje, že podle principu ECVET uznává souvislou praxi v  zahraniční na stejné úrovni, jako kdyby byla vykonávaná v ČR. Všichni účastníci zahraniční souvislé praxe získali mnoho nových pracovních zkušeností, používali cizí jazyk v  pracovních i běžných situacích a ve volném čase měli možnost poznat hodně z místní kultury a historie. Z grantových prostředků Evropské unie měli všichni účastníci zahraniční odborné praxe 100% hrazeny veškeré cestovní náklady, kapesné a pobytové náklady (ubytování, stravu, pojištění, kulturní program).  /Mgr. Jindřiška Beránková/