Digitální vzdělávání pedagogů SŠ pro efektivní výuku.

Název projektu:   Digitální vzdělávání pedagogů SŠ pro efektivní výuku.

Aktivita č. 4 – Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol

Příjemce projektu:  Centrum Informační Společnosti, s.r.o.

Škola je partnerem projektu s finančním příspěvkem.

Cílem této aktivity č. 4, na kterou se zaměřujeme, je zajištění metodické i technické podpory pro využití a integraci digitálních technologií do výuky a do chodu školy prostřednictvím nově vytvořených vzdělávacích programů (VP) pro vedení a pedagogické pracovníky škol. Vzdělávací programy budou rozvíjet digitální kompetence pedagogů dle definic Evropského rámce pro digitální kompetence pedagogů. Z naší praxe jsme si vědomi toho, že digitální kompetence pedagogů jsou jedním z klíčových aspektů, které mohou podpořit (či naopak brzdit) inovaci výuky, zavádění technologií (jako například simulačních her), a tím přispět ke zkvalitnění výuky. Pedagogové absolvují v průběhu projektu (2 roky) workshop (8 hodin) zaměřený na 5 oblastí dle DigCompEdu + e-learning.