Podpora vzdělávání žáků a učitelů.

 • Název projektu:    Podpora vzdělávání žáků a učitelů
 • Výše grantu:         739.000,- Kč   
 • září 2019 - srpen 2021
 • Obsah projektu:          
  • Stáže pedagogů na reálných pracovištích a potencionálních zaměstnavatelů žáků školy   
  • Stáže pedagogů a vzájemné návštěvy na jiné střední škole
  • DVPP pedagogů
  • Koordinátor spolupráce se zaměstnavateli
  • Projektový den ve škole
  • Projektový den mimo školu
  • Školní asistent domova mládeže