ERASMUS +

Klíčová akce 1 (KA1) - Vzdělávací mobilita jednotlivců podporuje mobility v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

  • Číslo projektu:         2019-1-CZ01-KA102-060062
  • Výše grantu:           39.408,- Euro 
  • Počet podpořených žáků:      20 žáků z 3. a 4. ročníku 
  • Obsah projektu:       týdny zahraniční souvislé praxe ve Vídni (Rakousko).

V roce 2019 se naše škola stala úspěšným žadatelem o grant v rámci programu ERAMUS+ Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. Díky grantovým prostředkům, které zprostředkovává Dům zahraniční spolupráce, mohlo 20 žáků a 2 doprovázející pedagogové prožít 2 týdny zahraniční odborné souvislé praxe ve Vídni (Rakousko). V listopadu 2019 absolvovalo 17 žákyň oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika souvislou pedagogickou praxi v bilingvních anglicko-rakouských mateřských školách a 3 žákyně oboru Sociální činnost získávalo pracovní zkušenosti v domovech pro seniory. Na jednotlivé pracoviště byli žáci umístěni v menších skupinách pod dohledem místního tutora. Při vysílání žáků na zahraniční odbornou stáž se naše škola zavazuje, že podle principu ECVET uznává souvislou praxi v  zahraniční na stejné úrovni, jako kdyby byla vykonávaná v ČR. Všichni účastníci zahraniční souvislé praxe získali mnoho nových pracovních zkušeností, používali cizí jazyk v  pracovních i běžných situacích a ve volném čase měli možnost poznat hodně z místní kultury a historie. Navštívili mimo jiné: Hofburg, Mumok, Museum of Modern Art, Technisches Museum Wien, Kunsthistorisches Museum  Haus des Meeres Zoo, Museum Hundertwasser, Prater, Adventní trhy atd. Z grantových prostředků měli všichni účastníci zahraniční odborné praxe 100% hrazeny veškeré cestovní náklady, kapesné a pobytové náklady (ubytování, stravu, pojištění, kulturní program).