Písemné práce a didaktické testy:

Obhajoba maturitní práce:  18.5.2020

Ústní maturitní zkoušky:   19.5. - 22.5.2020

Do 31. března 2020 odevzdá maturant Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL. (obsahuje 20 literárních děl).