Dovolujeme si upozornit nové zájemce o zkrácené dálkové pomaturitní studium oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika s nástupem od 1.9.2023, že kapacita je zcela naplněna.

Přihlášku ke studiu od 1.9.2024 si můžete podat v průběhu ledna a února 2024.  Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna v lednu 2024, avšak lze předpokládat, že budou velmi podbná jako v letošním roce - k nahlédnutí zde.

Přijímací řízení probíha v dubnu/květnu 2024.  Přihláška ke studium pro s,.r. 2024/2025 ke stažení.

Rádi se s vámi setkáme i během Dnů otevřených dveří, při kterých si můžete vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto.