Informace k zahájení školního roku 2023 / 2024

Denní studium

  • Školní rok 2023 / 2024 zahájíme v pondělí 4. září 2023 v 8 hodin při mši sv. v kostele sv. Vavřince v Bojkovicích.  Následovat budou třídnické hodiny ve škole.
  • Schůzk s rodiči a zákonnými zástupci žáků 1. ročníku se bude konat v neděli 3. září 2023 v 17 hodin v budově školy.
  • Ubytování na domově mládeže a na privátech bude možné v neděli 3. září 2023 nebo v pondělí 4. září 2023.
  • Informace k nástupu na  ubytování na domově mládeže.
  • Informace k nástupu ubytování na privátech.

Dálkové studium