Projekt Erasmus+ 2022-1-CZ01-KA121-VET-000058053 je součástí udělené akreditace pro časové období 01.06.2022 – 31.08.2023­.

Ve školním roce 2022/2023 mohli naši žáci i pedagogičtí pracovníci získat nové zkušenosti v odborném vzdělávání:  https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty/odborne-vzdelavani-priprava

Na přelomu listopadu a prosince 2022  absolvovalo 20 žáků 2 týdenní odbornou stáž v anglicko-maďarských mateřských školách v Budapešti:

V květnu 2023 získala jedna učitelka nové zkušenosti ve výuce odborných předmětů Polytechnické a přírodovědné pregramtonosti díky 2dennmu Stínování neboli job-shadowing v Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Trenčín

Na přelomu června a července 2023 měly 2 učitelky příležitost získat nově znalosti a dovednosti v anglickém jazyce ve 2týdenním odborném a jazykovém kurzu na Maltě:

 

logosbeneficaireserasmusrightfunded