Milí rodiče / zákonní zástupci
posíláme vám několik informací k Příměstskému táboru, který nás čeká ve dnech 10. – 14. července 2023. Tématem letošního tábora je Cesta časem. Čeká nás pět dní plných dobrodružství, her a poznávání. Přípravy programu se letos s nadšením ujaly studentky 2. ročníku naší školy. Vedoucími budou žáci naší školy ze všech ročníků.

Program:

  • Každý den bude program od 8:00 do 16:30 většinou v prostorách školy, domova mládeže a v zahradě. Pokud půjdeme na jiné místo, vždy se do 16:30 vrátíme.
  • Každé ráno bude sraz v 8:00 na školním hřišti (kromě pondělí – to se sejdeme před školou). Odpoledne vyzvedávejte děti v 16:30 na školním hřišti.
  • Ve středu 12. 7. bude v 15:30 mše sv. v zahradě pod pergolou. Sloužit bude otec Gabriel, dominikán. Jste zváni vy i široká veřejnost.
  • První den: V pondělí 10.7. se sejdeme všichni v 8:00 u hlavního vchodu do školy. Tam se dozvíte rozdělení do skupin, vaše děti si převezmou naši vedoucí a vás poprosíme o odevzdání Prohlášení o bezinfekčnosti, kterou naleznete v příloze tohoto e-mailu.

Jídlo: Pro děti zajišťujeme dopolední a odpolední svačinku a oběd + pitný režim v průběhu celého dne. Svačinky bude vydávány u nás a na oběd půjdeme do kulturního domu Bojkovice.

Omluvy: Pokud se stane, že vaše dítě onemocní nebo nebude moci přijít, dejte nám to, prosím, vždy vědět včas. Kontaktní osobou je sestra Štěpánka.

Rozdělení do skupin: Při rozdělování do skupin jsme se snažili vyjít vstříc vašim požadavkům a věku dětí. Rozdělení se dozvíte v první den tábora.

Potvrzení o bezinfekčnosti: Odevzdává se podepsané zákonným zástupcem 1. den tábora. Vyplňuje se nejdříve den před táborem, tzn. nesmí na něm být dřívější datum než 9. 7. 2023. Pokud vaše dítě vykazuje známky nachlazení, moc prosíme, abyste jej neposílali na tábor, ale raději ho nechali třeba den nebo dva doma a pak by se k nám připojil. V každém případě ale prosíme o omluvení dítěte.

Prohlášení o bezinfekčnosti - ke stažení

S sebou:  láhev na vodu – podepsanou nebo jinak označenou; šátek – na různé hry; pokrývku hlavy proti slunci; opalovací krém; náhradní tričko; pláštěnka; prohlášení o bezinfekčnosti; 

Kontakty:
Sestra Štěpánka – koordinátor programu – tel. +420 774 644 847
Sestra Vojtěcha – ředitelka školy – tel. +420 731 625 935
Marie Gazdíková – zázemí stravování – tel. +420 732 756 118
Markéta Ridošková – zázemí stravování - +420 737 524 116

Informace  - ke stažení