Uchazeči, kteří si podali přihlášku ke studiu oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika obdrželi poštou nebo datovou schránkou pozvánku k přijímacím zkouškám.

Denní studium:

  • Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky se koná ve čtvrtek 13. dubna 2023 a pátek 14. dubna 2023. Registrace uchazečů vždy od 8 hod. Začátek testu je od 8:30 hod. 
  • Školní přijímací zkoušky – ověřování předpokladů uchazeče z oblasti hudební, výtvarné a řečové se koná v úterý 18. dubna 2023 a ve středu 19. dubna 2023 (v 8 nebo ve 12 hod viz pozvánka).
  • Nahlížení do spisu uchazeče bude možné v pátek 28. dubna 2023 od 12 do 16 hodin v budově školy Husova 537, Bojkovice.
  • Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny na webových stránkách školy v úterý 2. května 2023.

Dálkové studium:

  • Školní přijímací zkoušky – ověřování předpokladů uchazeče z oblasti hudební, výtvarné a řečové se koná ve středu 26. 4. 2023 (v 8 nebo ve 12 hod viz pozvánka).
  • Nahlížení do spisu uchazeče bude možné v pátek 28. dubna 2023 od 12 do 16 hodin v budově školy Husova 537, Bojkovice.
  • Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny na webových stránkách školy v pátek 28. dubna 2023.