Vážení rodiče / zákonní zástupci,
zveme Vás na třídní schůzku, která se koná

ve středu 16. listopadu 2022 od 15,30 hod
v budově Církevní střední školy pedagogické a sociální Bojkovice.
Program:

  1. Informace o chování a prospěchu žáků.
  2. Příležitost osobního rozhovoru s pedagogy.
  3. Informace o školních akcích.
  4. Osobní konzultace s výchovným poradcem (PaedDr. Ladislava Kolouchová). Prosím zvláště zákonné zástupce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, aby po skončení třídních schůzek vyčkali na osobní konzultaci s výchovnou poradkyní a podepsali příslušné dokumenty.