Ustanovení členů školské rady
Církevní střední školy pedagogické a sociální Bojkovice
Školská rada podle §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění je složena z 3 členů:

  • Mgr. Dagmar Špalková – člen jmenovaný zřizovatelem školy
  • Mgr. Roman Švehlík – člen zvolený pedagogickým sborem
  • Marek Duda – člen zvolený zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků

Školská rada je ustanovena ke dni 1. listopadu 2022 a její funkční období trvá do 1. listopadu 2025.

Výsledky voleb do školské rady

Ustanovení školské rady 2022-2025