středa 31. srpna 2022

  • Informační schůzka pro nové žáky a jejich zákonné zástupce - Schůzka se bude konat ve středu 31. srpna 2022 v 17 hodin ve škole.  V případě potřeby bude možné vyzvednout si potvrzení o studiu. Průkazky na dopravu i potvrzení o studiu bude možné nechat si potvrdit i v průběhu září v kanceláři školy.

čtvrtek 1. září 2022

  • Školní rok 2022 / 2023 zahájíme při mši sv. ve čtvrtek 1. září 2022 v 8 hodin v kostele sv.  Vavřince (Bojkovice). Srdečně zveme také  rodiče a známé. 
  • Následovat budou třídnické hodiny ve škole.  Žáci 1. ročníku budou na závěr mše sv. seznámeni s třídní učitelkou a společně pljdou do školy. 

sobota 3. září 2022 - zahájení školního roku dálkového studia

  • V 8 hodin ve škole bude informační blok pro studentky 2. ročníku. Předání vysvědčení za minulý školní rok. Ujasnění termínů dokončení klasifikace za předchozí školní rok. Informace o obsahu maturitní zkoušky. Seznámení s novým klasifikačím řádem aj.
  • V 8:30  bude úvodní informační blok pro studentky 1. ročníku. Obdržíte čip na vstup do školy a budete seznámeni s klasifikačním řádem. Zodpovíme vaše dotazy ohledně organizace studia.
  • Harmonogram dálkového studia