Školní rok zakončíme ve čtvrtek 30. června 2022 v 8 hodin při mši sv. v kostele sv. Vavřince Bojkovice. Poté se přesuneme do školy, kde bude příležitost rozloučit se s paní učitelkou Duchoňovou a předána vysvědčení za 2. pololetí šk.r. 2021/2022.