Na základě autoremedury byli na uvolněná místa přijati k 6.5.2022 uchazeči s evidenčním číslem:

54, 28, 38, 66, 33, 99, 35, 98, 44, 94