Výsledky hodnocení přijímacího řízení SŠ, denní forma, pro studijní obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA z 3. 5., 4. 5. 2021 po doplnění uchazečů konající přijímací zkoušky v náhradním termínu 2. 6. a 3. 6. 2021 a po autoremeduře 14. 6. 2021.

Výsledková listina