V sobotu 22.5.2021 se budou konat přijímací zkoušky dálkového studia. 

Harmonogram přijímacího řízení na dálkové studium 

Kritéria přijímacího řízení na dálkové studium