1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021 / 2022

Neoficiální výsledky přijímacích zkoušek pro obor 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní forma).
Oficiální výsledky budou zveřejněny po realizaci zkoušek v náhradním termínu, které proběhnou ve dnech 2. a 3. června 2021.

Výsledková listina - obor 75-31-M/01  Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní forma)

Přijatí uchazeči

 • V případě přijetí je nutné do 10 pracovních dnů od 20. května 2021, tj. do 3. června 2021, odevzdat zápisový lístek. Pokud tak neučiníte ve stanovené lhůtě, ztrácíte právo být přijat.
 • Prosíme přijaté uchazeče, kteří nemají zájem využít možnosti studovat na naší škole, zda mohou tuto skutečnost, s ohledem na ostatní uchazeče, nahlásit PaedDr. Ladislavě Kolouchové na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na tel. 602 777 016. 
 • Volná místa můžeme nabídnou uchazečům, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a umístili se na 31. a dalším místě.
 • Uchazeči, kteří odevzdají v zákonné lhůtě zápisový lístek si mohou zaslat přihlášku k ubytování na domově mládeže.
 • V souladu s § 36 odst. 3 a § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, stanovuje ředitelka školy pondělí 24. května 2021 od 9:00 hod. do 11:30 hod. jako den, kdy je možno nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady řízení s možností vyjádřit se ke spisu.

Nepřijatí uchazeči, kteří splnili kritéria pijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů:

 • Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí. Po jeho obdržení mohou zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci do 3 pracovních dnů od doručení podat odvolání.
 • Nové rozhodnutí o přijetí může být vydáno uchazeči, který splnil kritéria přijímacího řízení a pouze v případě, že to povoluje kapacita oboru. 
 • Vzhledem k tomu, že ne všichni přijatí žáci odevzdají zápisový lístek, lze předpokládat, že se tímto uvolní místo pro nepřijaté uchazeče. 
 • Vzor Odvolání - formulář bude také zaslán poštou spolu s rozhodnutím o nepřijetí. 
 • Odvolání se podává ředitelce školy na adresu školy (Mgr. Jindřiška Beránková,  Husova 537, 687 71 Bojkovice).
 • Nové rozhodnutí může být vydáno uchazeči, který splnil kritéria přijímacího řízení a pouze v případě, že to povoluje kapacita oboru.