Obahajoby maturtních prací se budou konat ve středu 19. května 2021 a ve čtvrtek 20. května 2021- viz Harmongram obhajob 

Didaktické testy společné části se budou konat v pondělí 24. května 2021 a v úterý 25. května 2021 - viz Maturitní kalendář Cermatu

Ústní maturitní zkoušky se budou konat v úterý 1. června 2021 a ve středu 2. června 2021 - viz Harmonogram maturitních zkoušek 

Výsledky žáků didaktických testů budou zpřístupněny řediteli školy nejpozději do 7. června 2021.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se uskuteční ve středu 16. června 2021.

 

Mimořádný termín společné části

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je v rámci jarního zkušebního období stanoven mimořádný termín konání didaktických testů společné části, a to na dny od středy 7. července 2021 do pátku 9. července 2021. Zkoušky se uskuteční na vybraných spádových školách. Výsledky žáků budou zpřístupněny řediteli školy 19. července 2021.

Mimořádný termín bude určen pro všechny maturanty, kteří v řádném termínu u didaktických testů neuspějí (u povinných zkoušek) nebo se z konání didaktických testů v řádném termínu omluví řediteli školy do 3 pracovních dnů od data konání dané zkoušky (platí pro povinné i nepovinné zkoušky). Maturanti budou k mimořádnému termínu přihlášeni automaticky. Pokud se ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu nedostaví, budou automaticky omluveni.