Na základě Opatření obecné povahy Č.j.: MSMT – 4337/2021-8 informuje ředitelka školy uchazeče o tom, že:

  • Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na naší škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se již řádně omluvil.
  • Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání po konání zkoušky v náhradním termínu.

celý text:  Opatření obecné povahy Č.j.: MSMT – 4337/2021-8